kancelaria adwokacka wrocław

Egzekucja komornicza w Niemczech

Niemcy – Komornik – Postępowanie egzekucyjne

Egzekucja komornicza w Niemczech tj. Zwangsvollstreckung to postępowanie służące wyegzekwowaniu roszczenia w sposób przymusowy przez Komornika sądowego. Podstawą wszczęcia egzekucji komorniczej stanowi tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (stwierdzenie wykonalności czy też europejski tytuł egzekucyjny).

Egzekucja komornicza we Francji

Francja – Komornik – Postępowanie egzekucyjne

Komornik we Francji (huissiers de justice)  działa na podstawie artykułu  1 zarządzenia nr. 45-2592 z dnia 2 listopada 1945 r. Każdy wierzyciel może domagać się realizacji zobowiązania przez dłużnika.

Łatwy język prawny

Terminy prawne - omówienie łatwym słowem

Język prawniczy nie jest łatwym językiem, postaramy się go przybliżyć podstawowe terminy prawne swobodnym językiem.

 

Po co mi Adwokat

Po co mi prawnik?

W życiu mogą wystąpić sytuacje, w których trudno będzie bronić swoich praw bez profesjonalnej pomocy. Państwo ustanowiło wiele zasad i norm w celu ochrony praw i interesów wszystkich obywateli. Jednak często trudno jest stanąć w obronie swoich praw bez prawnika.

Komornik Belgia

Belgia – Komornik – Postępowanie egzekucyjne

Komornik w Belgii – w przypadku braku spłaty zadłużenia przez dłużnika należności wynikającej z orzeczenia sądu tudzież wyroku, nakazu zapłaty, europejskiego nakazu zapłaty czy innego orzeczenia wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne u Komornika sądowego w Belgii.

Egzekucja komornicza w Estonii

Estonia – Komornik – Postępowanie egzekucyjne

Organem egzekucyjnym w Estonii jest komornik sądowy zwany kohtutäiturid , który ma za zadanie zaspokojenie roszczeń wierzyciela zgodnie z tytułem wykonawczym (Europejski nakaz zapłaty, Europejski tytuł egzekucyjny itp.)  z majątku dłużnika.

Przedawnienie należności - przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia

Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia należności. Nie wiesz czy twoje należności od dłużników czy też wierzytelności do zapłaty uległy przedawnieniu? Jak przerwać bieg przedawnienia należności, aby dalej móc windykować należność? Postaramy się wyjaśnić w tym wpisie. Oczywiście każda sprawa może być inna, zatem dobrze jest zweryfikować dokładnie swoją konkretną sprawę aby rozwiać wszystkie wątpliwości.

 

Odszdowania z IPN

IPN - Odszkodowania

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Ma za zadanie podjęcie działań w celu zadośćuczynienia osobom represjonowanym. Zgodnie z zapisami w ustawie o IPN

„powinności zadośćuczynienia wszystkim pokrzywdzonym przez państwo łamiące prawa człowieka”.

windykacja należności

Windykacja w 2021

Rok 2020 był bardzo trudnym rokiem dla wielu przedsiębiorców, spowodowało to opóźnienia w płatnościach czym ogromne problemy finansowe w wielu firmach. Oby problemy przestały narastać w 2021 roku. Duża część gospodarki będzie musiała się z tym zmierzyć, nie tylko firmy bezpośrednio zamrożone na czas epidemii ale również podmioty z nimi związane – klienci, dostawcy, wierzyciele. Windykacja należności czyli odzyskanie należności w relatywnie najkrótszym czasie będzie miała znaczenie w 2021 roku.

Egzekucja komornicza na Litwie

Litwa - Komornik - Postępowanie egzekucyjne

Komornicy na Litwie na wniosek wierzyciela mają zgodnie z obowiązującym prawem podjąć środki egzekucyjne w celu wykonania orzeczenia niewykonanego w dobrej wierze.