kancelaria adwokacka wrocław

Windykacja – Francja

Francuski kontrahent nie płaci faktur?

Nasza kancelaria adwokacka proponuję kompleksową obsługę prawną w zakresie windykacji należności, zarówno w kraju jak i za granicą, w tym na terenie Francji. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, aby skuteczność windykacji była najwyższa.

Windykacja – Luksemburg

Państwa klient z Luksemburga nie płaci faktur?

Luksemburga jest jednym z najbogatszych państw na świecie. Ale nie zmienia to faktu, że nie można trafić na nierzetelnego płatnika i  tutaj zważywszy na odmienność prawa, pomoc specjalistów w windykacji długów może się okazać konieczna.

Windykacja – Belgia

Szukasz adwokata zajmującego się sprawami windykacji należności w Belgii?
Masz problem z niezapłaconymi fakturami?
Chcesz sporządzić pisemne wezwanie dla dłużnika do zapłaty należności pod rygorem podjęcia działań na drodze sądowej?

Windykacja - Łotwa

Problem z windykacją na Łotwie w ostatnich latach bardzo narasta, zważywszy na to, iż działamy wspólnie w Unii Europejskiej, polskim przedsiębiorcą łatwiej współpracować z kontrahentami łotewskimi. W każdej współpracy zdarzają się wyjątki, czyli kontrahenci którzy nie chcą zapłacić za nasze faktury, za towar lub usługi które otrzymali nie płacą naszych należności.

Łotwa - przedawnienie należności

Jakie okresy przedawnienia należności na Łotwie przewidują przepisy?

Przepisy regulujące kwestię przedawnienia przewidują różnorodne rozwiązania w odniesieniu do  różnych długości okresu przedawnienia. Przepisy dotyczące konkretnego roszczenia  wskazują następujące terminy przedawnienia roszczeń.

Odszkodowanie za represje stalinowskie – jak je uzyskać? Wrocław

Odszkodowania za represje stalinowskie  (komunistyczne)

zgodnie z przepisem wydanym przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN)oddział Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu informuję iż zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 23.02.1991 r. /Dz.U. 1991 nr 34 poz. 149 z późniejszymi zmianami) o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

odszkodowanie dla dzieci represjonowanych

Odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych

W kwietniu bieżącego roku weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy lutowej (rehabilitacyjnej), tj. „Ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego."

Ustawa lutowa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Stan prawny aktualny na dzień: 16.09.2019

Dz.U.2018.0.2099 t.j.

 

Ustawa Lutowa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

 

Art. 1. Orzeczenia podlegające uznaniu za nieważne

ustawa lutowa odszkodowania

Ustawa Lutowa – odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje

Wyrokiem z dnia 1 marca 2011 roku (sygn. P 21/09) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 8 ustawy lutowej jest niezgodny z Konstytucją. Za niezgodny z Konstytucją został więc uznany przepis ograniczający wysokości świadczenia z ustawy lutowej do 25.000 zł. Można dochodzić znacznie większych odszkodowań.

Nowe opłaty sądowe od 21-08-2019

Od dzisiaj (21-08-2019) wchodzą nowe, wyższe opłaty sądowe. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych wprowadzono przy okazji nowelizacji procedury cywilnej  (nowelizacja KPC).