Odmowa wypłaty odszkodowania z autocasco

Odmowa wypłaty odszkodowania z autocasco (AC)

Decydując się na ubezpieczenie autocasco chcemy mieć pewność, że jeśli dojdzie do uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży pojazdu to ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie.

 
 

Ubezpieczenie autocasco – problemy z wypłatą odszkodowania

 

Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Obecnie, wraz z popularyzacją umów leasingowych, czy też zakupu samochodów na raty stały się one powszechne i co raz więcej pojazdów poruszających się po drogach ma wykupione ubezpieczenie autocasco.

 

Odszkodowanie z autocasco

 

Ubezpieczenie autocasco ma zapewniać wypłatę odszkodowania wtedy gdy do uszkodzenia auta doszło z naszej winy, bądź auto zostało skradzione. Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest absolutna i ma swoje ograniczenia. Zgodnie z art. 827 § 1 kodeksu cywilnego ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie się nie należy, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. Jeśli doprowadzimy do szkody w sposób celowy, umyślny to ubezpieczyciel jest zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania. Większość umów ubezpieczenia autocasco zawiera zapis, iż ubezpieczyciel jest zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania także w sytuacji, gdy do powstania szkody doszło w wyniku rażącego niedbalstwa posiadacza pojazdu. Kwestia czy powstanie danej szkody można zaklasyfikować jako powstałą w wyniku rażącego niedbalstwa posiadacza pojazdu jest ocenna. Uznaniowość co do charakteru powstania szkody pozwala na nadużycia ze strony ubezpieczyciela i coraz częstsze decyzje odmawiające wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia autocasco. 

 

Obowiązek wypłaty odszkodowania z autocasco

 

Należy podkreślić, iż ubezpieczyciel jest zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania wówczas gdy do szkody powstało w wyniku rażącego niedbalstwa, a nie wyłącznie niedbalstwa. Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych „rażące niedbalstwo” to coś więcej niż brak zachowania zwykłej staranności. To zachowanie, które graniczy z umyślnością, przekraczające podstawowe zasady ostrożności. Wyłącznie wszystkie okoliczności sprawy mogą uprawniać do oceny czy zachowanie posiadacza pojazdu było rażącym niedbalstwem czy też wyłącznie niedbalstwem wywołanym np. pośpiechem.

 

Odmowa wypłaty odszkodowania z autocasco (AC)

 

Najczęstszymi sprawami w których spotykamy się z odmową wypłaty odszkodowania z autocasco jest uszkodzenie pojazdu pod wiaduktem, kradzież niezamkniętego pojazdu, kradzież auta wraz z kluczykami, uszkodzenie klapy bagażnika wobec jej niezamknięcia. Ubezpieczyciele w tego typu sprawach, wręcz automatycznie wydają negatywne decyzje odszkodowawcze, które przy odpowiedniej argumentacji nie ostają się w sądach. Warto dochodzić swoich praw, gdyż ideą ubezpieczenia autocasco jest ochrona posiadaczy pojazdów kiedy właśnie dochodzi do szkody z ich winy.

 

Odmowa wypłaty odszkodowania z autocasco – pomoc Adwokata

 

W przypadku gdy spotkałeś się z problem wypłaty odszkodowania z autocasco chętnie pomożemy ci wygrać twoje odszkodowanie. Skontaktuj się z nami, nie jesteś na straconej pozycji.

 

tel. (+48) 71 707 27 27

 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.