Prawo administracyjne

prawo administracyjne wrocław

Przepisy prawa administracyjnego regulują bardzo wiele dziedzin naszego życia i w najszerszym stopniu dotykają naszych praw i obowiązków jako obywateli. Mamy z nimi do czynienia w sytuacji otrzymania wszelkiego rodzaju decyzji administracyjnych, które jednostronnie rozstrzygają o prawach i obowiązkach konkretnej osoby w indywidualnej sprawie (np. pozwolenia na budowę, decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzji dotyczącej zmiany nazwiska, zameldowaniu czy przyznających różnego rodzaju licencje, pozwolenia na wykonywanie różnych zawodów ect.)

Kancelaria Adwokacka Ewy Wąsowicz z Wrocławia oferuje swoim Klientom profesjonalne wsparcie w ochronie i realizacji ich uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Reprezentujemy Klientów w postępowaniu administracyjnym a także na etapie postępowań sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W zakresie prawa administracyjnego służymy pomocą m.in. w formie:

  • sporządzania skarg i wniosków do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów państwowych,
  • reprezentacji przed sądami administracyjnymi, a także organami administracji publicznej i samorządowej,
  • uzyskiwania koncesji, pozwoleń, zaświadczeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • ogólnego doradztwa w zakresie zagadnień prawa administracyjnego.

 

Szukasz prawnika ds. administracyjnych we Wrocławiu?

Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką, pomożemy rozwiązać twój problem z prawem administracyjnym.