Wysokie odszkodowanie dla represjonowanych

Wrocław - Jak wysokie odszkodowanie za represje się należy?

Często klienci zadają nam pytanie - jak wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne można uzyskać?

Wszystko jest zależne od bardzo wielu czynników, może to być kilka tysięcy złotych ale też może to być kwota wielomilionowa.

W ostatniej sprawie w Sądzie we Wrocławiu dla naszego klienta - dziecka osoby represjonowanej w roku 1948 uzyskaliśmy wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie bo:

1.574.113 zł

(jeden milon, pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto trzynaście złotych)

 

 


Wrocław - Odszkodowanie dla represjonowanych - pomoc prawna

ZADZWOŃ tel: +48 726 670 454

 

 Byłeś represjonowany? Ktoś z twojej rodziny przeżył represje komunistyczne? A może ktoś ze znajomych nie otrzymał jeszcze zadośćuczynienia i odszkodowania za doznane represje stalinowskie / komunistyczne?

Skontaktuj się ze mną, Prowadzę sprawy w całej Polsce, między innymi we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Opolu, Szczecinie, Rzeszowie, Radomiu czy też w Gdańsku i w wielu inncy miejscowościach. Odległość nie gra roli.

Z chęcią pomogę uzyskać należne odszkodowanie za represje.

Tel. (+48) 726 670 454 (obsługuję również klientów z zagranicy)

Wyślij dokumenty na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 Przedstawiamy wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie jaką prowadziliśmy dla naszego klienta - dziecka osoby represjonowanej w okresie stalinizmu.

 

Sygn. akt III Ko 326/22

 
   

 

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

     Dnia 7 września 2022r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w Wydziale III Karnym w składzie:

Przewodniczący         Sędzia T.K.

Protokolant                 A.T.

przy udziale Prokuratora Prokuratury: T.K

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2022r.

wniosku P.B. z dnia 18 maja 2022r. (data wpływu)

o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania wobec J.B. wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 1948r. sygn. akt Sr 37/48

  • na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lutego 1991 r.
    o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. nr 34, poz. 149 z późniejszymi zmianami) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy B. kwotę 1 200 000 zł(słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 374 113 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące i sto trzynaście złotych) tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku;
  • w pozostałej części roszczenie oddala;
  • zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy P.B. zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 240 zł;
  • kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.