Wrocław - wysokie odszkodowanie za represje

Wrocław - Zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkodę i krzywdę za represje stalinowskie

Bardzo wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje stalinowskie uzyskaliśmy we Wrocławiu dla naszych klientów, dzieci osoby represjonowanej.

 

Kwota jaką uzyskały nasi klienci za represje ich ojca wynosi 2.276.304,39 zł.

 

 

Kim był represjonowany?

Represjonowany - ojciec naszych klientów był członkiem podziemia niepodległościowego, najpierw Armii Krajowej, a następnie po wojnie wstąpił do Oddziału Sił Zbrojnych działającego na terenie Rzeszowszczyzny i Lubelszczyzny tzw. „bandy Wołyniaka”. Złożył przysięgę na wierność rządowi polskiemu na uchodźctwie. W szeregach ugrupowania partyzanckiego, do którego przystąpił, walczono z ustrojem narzuconym przez ZSSR i oczekiwano powrotu Armii Polskiej na Zachodzie i Rządu Londyńskiego. Oddział utrzymywał się z rekwizycji na osobach nie związanych z Armią Krajową, ani Narodowymi Siłami Zbrojnymi, poplecznikach ówczesnej władzy. Represjonowany brał udział w walkach z bandami UPA.

 Nasz Bohater, bo inaczej nie można nazwać uwczesnych żołnierzy walczących z ustrojem komunistycznym, spędził w więzieniach wiele lat. Przebywał w więzieniu w Przemyślu,  w więzieniu w Sztumie, później w więzieniu w Gdańsku. Gdzie przechodził każdego dnia walkę o życie, gdzie był torturowany przez ubecje.

 

Wyrok sądu we Wrocławiu tytułem odszkodowania i zadośćuczynienienie za represje komunistyczne

 

Wyrok sądu we Wrocławiu przynajmniej częściowo rehabilitują cierpienia represjonowanego. A represje i ich skutki, jakich doświadczył represjonowany, które przyczyniły się do powstania niewyobrażalnej krzywdy, szeregu cierpień fizycznych i psychicznych, które wywarły wpływ na jakość jego dalszego życia.


WSPÓŁPRACA

Jeżeli szukasz adwokata który pomoże przeprowadzić całe postępowanie, wszystko dokładnie wyjaśni i rzetelnie podejdzie do twojej sprawy. Zapraszam do współpracy.

Adwokat Ewa Wąsowicz tel. 726 670 455 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Poniżej przedstawiam Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu:


Sygn. akt  III Ko 142/23

 
   

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2023 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w Wydziale III Karnym w składzie:

Przewodniczący:            sędzia Andrzej Lewandowski            

Protokolant:                  Joanna Syzdół

Prokurator:                    Andrzej Rola   

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2023 r. we Wrocławiu

sprawy z wniosku: JM, JM, MK

z dnia 17 listopada 2022 r.  

o zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkodę i krzywdę wynikłe z wydania wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 17.02.1947 r. w sprawie o sygn. akt ... i wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 06 grudnia 1947 r., sygn. akt Sr ...

 

  * * * * *

  • na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawców JM, JM, MK kwoty po:
  • 647 804,13 złotych (sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset cztery złote trzynaście groszy) wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty – tytułem zadośćuczynienia;
  • 110 964 złote (sto dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote) wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty – tytułem odszkodowania;
  • dalej idące żądanie oddala;
  • zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawców kwoty po 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika;
  • kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

                              Sędzia Andrzej Lewandowski