kancelaria adwokacka wrocław

Represjonowani Wrocław

Wrocław - Wysokie odszkodowanie dla represjonowanych

Wysokie odszkodowanie dla represjonowanych - Wrocław

 

2.134.790 zł

 

(dwa MILIONY sto trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych)

 

Dla naszych klientów - dzieci osoby represjonowanej w okresie komunizmu w latach 40/50 XX wieku udało mi się uzyskać bardzo wysokie odszkodowanie  w Sądzie we Wrocławiu.

Odszkodowanie za represje Radom Kielce

Odszkodowanie dla Represjonowanych - Radom - Kielce - Wyrok Sądu

Sąd Okręgowy w Radomiu (apelacja lubelska) zasądził wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie dla dziecka osoby represjonowanej. Kolejny sukces.

Odszkodowanie za represje we Wrocławiu

Odszkodowanie za represje - Wrocław - Wyrok sądu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie dla dzieci osoby represjonowanej. Kolejny mój sukces.

Odszkodowanie za represje Bydgoszcz

Bydgoszcz - Odszkodowanie za represjonowanie - wyrok sądu

Kolejny mój sukces, uzyskałam za każdy dzień internowania ponad 1000 zł odszkodowania i zadośćuczynienia dla osoby represjonowanej w latach 80tych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Dzieci represjonowanych

Dzieci uwięzione z matkami represjonowanymi w czasach komunizmu - OSTATNIA MOŻLIWOŚĆ

UWAGA! To już ostatni dzwonek na zgłaszanie roszczeń przez dzieci uwięzione razem z matkami skazanymi za działalność niepodległościową w czasach PRL, wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawęz dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Zadośćuczynienie dla Represjonowanych Wrocław

Odszkodowanie dla Represjonowanych - Wrocław - Unieważnienie wyroku

Jeżeli chodzi o dochodzenie odszkodowania dla Represjonowanych o okresie PRL lub też dzieci osób represjonowanych pierwszym krokiem jest unieważnienie wyroku jaki zapadł w okresie komunizmu. Poniżej przedstawię Państwu postanowienie Sądu z Wrocławia.

odszkodowanie dla osób represjonowanych Szczecin

Odszkodowanie dla Represjonowanych - Szczecin - Unieważnienie wyroku

Jeżeli chodzi o dochodzenie odszkodowania dla Represjonowanych o okresie PRL lub też dzieci osób represjonowanych pierwszym krokiem jest unieważnienie wyroku jaki zapadł w okresie komunizmu.

Odszkodowanie za prywatne leczenie z OC

Odszkodowanie za prywatne leczenie po wypadku z OC

Przepis art. 362 kodeksu cywilnego stanowi, że jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Upadłość na Łotwie

Upadłość – Łotwa – Zgłoszenie wierzytelności

Upadłość na Łotwie ma na celu podział majątku upadłego dłużnika pomiędzy jego wierzycieli, aby ich roszczenia w jak najwyższym stopniu zostały zaspokojone. Podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Spółka, podobnie jak inni dłużnicy, jest uważana za niewypłacalną, jeżeli utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych.

Odszkodowanie za PRL

Odszkodowanie za PRL - POLITYKA

Źródło: polityka.pl

 Ponad 300 mln zł wypłacono dzieciom ofiar stalinowskich represji w ostatnich dziewięciu latach. Odszkodowania i zadośćuczynienia idą dalej w miliony. Jest też cennik: 15–25 tys. zł za miesiąc więzienia. A będzie jeszcze więcej.