kancelaria adwokacka wrocław

Odszkodowania dla dzieci osób represjonowanych

Szczecin - Odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych - wyrok

Sąd pierwszej instancji naszym zdaniem zbyt nisko oszacował zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje komunistyczne dla naszego klienta, dlatego też została wniesiona apelacja do Sądu. Sąd Apelacyjny uznał naszą rację i wielokrotnie podwyższył kwotę zadośćuczynienia i odszkodowania dla represjonowanego w PRL.

Odszkodowanie za przymusową służbę wojskową

Odszkodowanie za służbę wojskową w PRL (w stanie wojennym)

Przymusowa służba wojskowa  - każdy wcielony w PRL do wojska z przyczyn politycznych ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia

Przemyśl - odszkodowanie dla represjonowanych

Przemyśl - odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne

W Przemyślu w woj. podkarpackim udało nam się uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne w wysokości 81.159, 24 zł

Represjonowany osadzony był podczas śledztwaw więzieniu w Jarosławiu, a następnie w więzieniu w Przemyślu. Warunki bytowe i sanitarne, które panowały w w/w więzieniach w tym czasie urągały godności człowieka.

Łódź - Zadośćuczynienie za represje

Łódź - Odszkodowanie za represje komunistyczne

Uzyskaliśmy 480 000 zł odszkodowania  i zadośćucznienia za represje komunistyczne w Łodzi. Represjonowany przebywał w areszcie śledczym przy WUPB w Szczecinie. Następnie  w Więzieniu w Szczecinie a następnie w Więzieniu w Goleniowie. Represjonowany był poddany systematycznej przemocy fizycznej i psychicznej o skali odpowiadającej maltretowaniu – był bity, zastraszany, nękany, szantażowany, poniżany, upokarzany. W trakcie śledztwa torturami próbowano wymusić na nim zeznania o określonej treści.

Gliwice - Odszkodowanie dla represjonowanych

Gliwice - Odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne

821 272,22 zł Sąd w Gliwicach zasądził na rzecz naszego klienta tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za represje za cierpienia i ból, jakiego doświadczył represjonowany na skutek niesłusznego skazania i przebywania w więzieniu komunistycznym, warunków izolacji więziennej, w jakich przebywał w trakcie represjonowania, sposobu traktowania represjonowanego przez organy ścigania oraz służbę więzienną.

 

 

Żołnierz wyklęty zrehabilitowany na nasz wniosek

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu na wniosek naszej Kancelarii po trudnym procesie dokonał rehabilitacji jednego z "żołnierzy wyklętych" Józefa Oleksego ze słynnej szczawnickiej grupy przetrwania, okrutnie represjonowanego przez władze komunistyczne, sąd unieważnił wyrok komunistyczny.

Kielce - Odszkodowanie dla osób represjonowanych

Kielce - Odszkodowanie za represje - wyrok sądu

Represjonowani w okresie stalinowskim doświadczają ogromnego cierpienia i bólu na skutek niesłusznego pozbawienia wolności ,przebiegu śledztwa, w tym przebiegu przesłuchań, stosowania wobec niego niezodowlonych metod śledczych, przemocy fizycznej i psychicznej, warunków izolacji więziennej oraz sposobu traktowania represjonowanego w okresie pozbawienia wolności, skutków skazania po wyjściu z więzienia, w tym uszczerbku na zdrowiu, perspektyw na przyszłość.

Bardzo wysokie odszkodowanie za represje uzyskaliśmy w Kielcach, w kwocie łącznej 1612,90 zł za jeden dzień pozbawienia wolności.

 

Warszwa - Odszkodowanie za represje

Warszawa - zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje

Udało nam się uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłą z przebywania dziecka w więzieniu i innych miejscach odosobnienia z matką - represjonowaną - pozbawioną wolności, wobec której stwierdzono nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie.

 

 

Szczecin - Odszkodowanie dla represjonowanych

Szczecin - Odszkodowanie za represje komunistyczne - wyrok

Dla rodziny represjonowanego w Szczecinie uzyskaliśmy kwotę 951 807,99 zł odszkodowania i zadośćuczynienie za represje komunistycznej za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

 

 

Gdańsk - Odszkodowanie za represje

Gdańsk - Odszkodowanie za represje komunistyczne - Wyrok

Gdańsk był również dla naszego klienta łaskawy, za jeden dzień pozbawiania wolności udało się uzyskać aż 1427,57 zł odszkodowania i zadośćuczynienie za represje komunistycznej za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Represjonowany był osadzony w w Więzieniu Karno-Śledczym w Szczecinie.