kancelaria adwokacka wrocław

Adwokat Czechy

Adwokat - Czechy - pomoc prawna

W zwiazku z zapotrzebowaniem naszych klientów na pomoc prawną w Czechach, nasza kancelaria podjęła współpracę z Adwokatem z Czech. Możemy zatem zaproponować pełną obsługę prawną w Czechach.

Wysokie odszkodowanie za represje

Wrocław - Zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkodę i krzywdę za represje stalinowskie

Bardzo wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje stalinowskie uzyskaliśmy we Wrocławiu dla naszych klientów, dzieci osoby represjonowanej.

 

Kwota jaką uzyskały nasi klienci za represje ich ojca wynosi 2.276.304,39 zł.

 

 

Wysokie odszkodowanie dla represjonowanych

Wrocław - Jak wysokie odszkodowanie za represje się należy?

Często klienci zadają nam pytanie - jak wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne można uzyskać?

Wszystko jest zależne od bardzo wielu czynników, może to być kilka tysięcy złotych ale też może to być kwota wielomilionowa.

W ostatniej sprawie w Sądzie we Wrocławiu dla naszego klienta - dziecka osoby represjonowanej w roku 1948 uzyskaliśmy wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie bo:

1.574.113 zł

(jeden milon, pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto trzynaście złotych)

Kalisz - odszkodowanie dla represjonowanych

Kalisz - Odszkodowanie za represje stalinowskie

Nasz klient syn Represjonowanego w okresie wojny w stopniu chorążego został wcielony do piechoty, dostał się do niewoli niemieckiej, skąd uciekł i dalej brał udział w ruchu podziemnym, walkach partyzanckich i powstaniu warszawskim już w stopniu podporucznika jako dowódca plutonu. Był członkiem Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej. Po upadku powstania ponownie trafił do niewoli niemieckiej. Został odznaczony Krzyżem Walecznych z Armii Krajowej, a w 1948 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Kaliszu pod zarzutem prowadzenia działań „godzących w ustrój Państwa Polskiego, członków Rządu i bojkotujących przyjaźń Polsko-Radziecką”.

Naszej kancelarii udało się uzyskać odszkodowanie w wysokości 295 000 zł i zadośćuczynienie w wysokości 1 000 000 zł za represje komunistyczne w Sądzie w Kaliszu.

Odszkodowania dla dzieci osób represjonowanych

Szczecin - Odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych - wyrok

Sąd pierwszej instancji naszym zdaniem zbyt nisko oszacował zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje komunistyczne dla naszego klienta, dlatego też została wniesiona apelacja do Sądu. Sąd Apelacyjny uznał naszą rację i wielokrotnie podwyższył kwotę zadośćuczynienia i odszkodowania dla represjonowanego w PRL.

Odszkodowanie za przymusową służbę wojskową

Odszkodowanie za służbę wojskową w PRL (w stanie wojennym)

Przymusowa służba wojskowa  - każdy wcielony w PRL do wojska z przyczyn politycznych ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia

Przemyśl - odszkodowanie dla represjonowanych

Przemyśl - odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne

W Przemyślu w woj. podkarpackim udało nam się uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne w wysokości 81.159, 24 zł

Represjonowany osadzony był podczas śledztwaw więzieniu w Jarosławiu, a następnie w więzieniu w Przemyślu. Warunki bytowe i sanitarne, które panowały w w/w więzieniach w tym czasie urągały godności człowieka.

Łódź - Zadośćuczynienie za represje

Łódź - Odszkodowanie za represje komunistyczne

Uzyskaliśmy 480 000 zł odszkodowania  i zadośćucznienia za represje komunistyczne w Łodzi. Represjonowany przebywał w areszcie śledczym przy WUPB w Szczecinie. Następnie  w Więzieniu w Szczecinie a następnie w Więzieniu w Goleniowie. Represjonowany był poddany systematycznej przemocy fizycznej i psychicznej o skali odpowiadającej maltretowaniu – był bity, zastraszany, nękany, szantażowany, poniżany, upokarzany. W trakcie śledztwa torturami próbowano wymusić na nim zeznania o określonej treści.

Gliwice - Odszkodowanie dla represjonowanych

Gliwice - Odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne

821 272,22 zł Sąd w Gliwicach zasądził na rzecz naszego klienta tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za represje za cierpienia i ból, jakiego doświadczył represjonowany na skutek niesłusznego skazania i przebywania w więzieniu komunistycznym, warunków izolacji więziennej, w jakich przebywał w trakcie represjonowania, sposobu traktowania represjonowanego przez organy ścigania oraz służbę więzienną.

 

 

Żołnierz wyklęty zrehabilitowany na nasz wniosek

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu na wniosek naszej Kancelarii po trudnym procesie dokonał rehabilitacji jednego z "żołnierzy wyklętych" Józefa Oleksego ze słynnej szczawnickiej grupy przetrwania, okrutnie represjonowanego przez władze komunistyczne, sąd unieważnił wyrok komunistyczny.