kancelaria adwokacka wrocław

Przedawnienie należności w Hiszpanii

Dłużnik z Hiszpanii nie zapłacił za należne faktury? Termin płatności już minął? Ile czasu możemy dochodzić swoich należności w Hiszpanii? Postaramy się streścić to w tym artykule.

Windykacja – Hiszpania

Hiszpańscy kontrahenci mają złą sławę jako jedni z najgorszych, jeżeli chodzi o terminowość płatności w Europie. Jak skutecznie dochodzić należności od dłużnika z Hiszpanii? Postaramy się pomóc rozwiązać problem z nieuczciwym kontrahentem.

Przedawnienie należności na Litwie

 Ile lat możemy dochodzić swoich należności na Litwie? Postaramy się streścić to na tym blogu.

Windykacja – Litwa

Aby windykacja na Litwie byłą skuteczna musi być zachowana wielopoziomowa procedura, do której przeprowadzenia konieczna jest specjalistyczna wiedza prawnicza dopasowana do rynku litewskiego.

Przedawnienie należności w Niemczech

Jaki jest okres przedawnienie roszczeń jeżeli chodzi o prawo niemieckie postaramy się przedstawić w następujących artykule.

Windykacja – Niemcy

Nawet najbardziej zapobiegliwym przedsiębiorcom zdarza się napotkać problemy z otrzymaniem w terminie należnych pieniędzy. Im więcej firm i partnerów handlowych, , tym wyższe prawdopodobieństwo, że natkniemy się w końcu na nierzetelnego klienta, również z terenu Niemiec.

Windykacja – Słowenia

Wieloletnie doświadczenie naszych prawników pomaga skutecznie prowadzić kompleksową obsługę prawną w zakresie windykacji należności, zarówno w kraju jak i za granicą, w tym na terenie Słowenii. W celu najwyższej skuteczności windykacji do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Przedawnienie należności w Irlandii

Przedawnienie długu - celem tej instytucji jest uregulowanie realnych stosunków prawnych między wierzycielem a dłużnikiem. Po upływie terminu przedawnienia wierzytelności, dłużnik może uchylić się od jego zaspokojenia należności względem wierzyciela.

Windykacja – Irlandia

Nasza kancelaria podejmując się windykacji w Irlandii prowadzi działania windykacyjne na etapie polubownym, sądowym, jak i w procesie egzekucji komorniczej. Proponujemy windykację przeciwko przedsiębiorcom irlandzkim, osobom fizycznym, w czym Polakom którzy wyjechali zagranicę.  

Przedawnienie należności we Francji

W windykacji należności bardzo ważną kwestią jest termin przedawniania należności. Upływ terminu przedawnienia lub terminu prekluzyjnego powoduje wygaśnięcie prawa do wykonania uprawnienia oraz niedopuszczalność wytoczenia powództwa; a zatem pozew wniesiony w takich okolicznościach zostaje uznany za niedopuszczalny bez badania istoty sprawy.