kancelaria adwokacka wrocław

odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki

Osobista odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Osoby pragnące prowadzić działalność gospodarczą w Polsce mają do wyboru kilka jej form prawnych. Bardzo często przedsiębiorcy decydują się na założenie spółki. Najpopularniejszym rodzajem jest spółka z o.o. - co kwartał w Polsce powstaje ich około 10 000.

Jak widać, jest to ogromna ilość. Czy jednak każdy zdaje sobie sprawę z obowiązków i konsekwencji, które za sobą niesie prowadzenie działalności w takiej formie? Przyjrzyjmy się zatem bliżej tematowi osobistej odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.

Ustalenie ojcostwa a alimenty

Ustalenie ojcostwa a alimenty

Kwestia ustalenia ojcostwa dotyczy najczęściej dzieci urodzonych poza związkami małżeńskimi. Problem ten nabiera znaczenia w momencie, gdy matka dziecka potrzebuje wsparcia finansowego i zamierza skorzystać w imieniu dziecka z uprawnienia do żądania pieniężnych świadczeń alimentacyjnych.

Polskie prawo przewiduje dwa sposoby na ustalenie ojcostwa – po pierwsze uznanie ojcostwa przez ojca dziecka oraz sądowy tryb ustalenia ojcostwa. W przypadku, kiedy biologiczny ojciec dziecka nie wyraża zgody na uznanie swojego ojcostwa przed kierownikiem stanu cywilnego, skorzystanie z drogi sądowego ustalenia ojcostwa staje się nieodzowne a proces ten często jest długotrwały i skomplikowany.

odrzucenie spadku za dziecko

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego (dziecka)?

Śmierć osoby bliskiej nigdy nie jest dobrą wiadomością i przysparza nam wielu dodatkowych problemów i zmartwień. Bez względu na to w jakich stosunkach żyliśmy ze zmarłą osobą, należy zorientować się w koniecznych do uregulowania formalnościach. Dla urzędów nie jest istotne czy ten ktoś był „czarną owcą” w rodzinie, brał czynny udział w spotkaniach familijnych, czy też po prostu nie utrzymywał z nikim z nas kontaktu. W świetle prawa może zaistnieć sytuacja, że „przez przypadek” nasze małoletnie dziecko otrzyma niechcianą schedę po zmarłej osobie.

rozwód a kontakt z dziećmi

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Rozwód to zazwyczaj jeden z trudniejszych momentów w życiu. Dla obojga małżonków sprawa rozwodowa stanowi najczęściej skomplikowany i nieprzyjemnym etap. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie emocje wywoływać może w głowie dziecka. Dlatego najważniejszą rzeczą, jaką należy, mu wtedy uświadomić jest to, że rozwód nie zabiera mu możliwości kontaktowania się z żadnym z rodziców.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem jest prawem autonomicznym, niezależnym od przysługiwania mu władzy rodzicielskiej, a także niezależnym od istnienia pomiędzy rodzicami dziecka więzi prawnej w postaci małżeństwa. Ponadto utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem to nie tylko rodzicielskie prawo, lecz także obowiązek, którego niewypełnianie może być sankcjonowane sądowym nakazem zapłaty określonej sumy pieniężnej.

podział majątku konkubentów

Rozliczenie konkubinatu - podział majątku konkubentów / w związku partnerskim

Jak rozdzielić majątek wspólny konkubentów / w związku partnerskim?

W polskim porządku prawnym brak uregulowań dotyczących konkubinatu / związku partnerskiego, czyli trwałego związku faktycznego. Fakt ten jest o tyle problematyczny, że obecnie coraz więcej osób rezygnuje z instytucji małżeństwa na rzecz właśnie konkubinatu.  Aktualnie nie ma możliwości zastosowania  regulacji prawnych dotyczących instytucji małżeństwa (rozwodu, w tym wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego małżonków) do konkubinatu. Tym samym rozstanie osób nie będących w formalnym związku małżeńskim nastręczać będzie więcej problemów prawnych przy rozliczaniu majątku konkubentów. Praktyka pokazuje, że bywa to trudniejsze niż podział majątku dorobkowego małżonków.

odpowiedzialnosc inwestora

Odpowiedzialność inwestora za długi generalnego wykonawcy

 Czy inwestor musi płacić za długi generalnego wykonawcy?

Czy możemy żądać zapłaty od inwestora za zadłużenie wykonawcy inwestycji budowlanej?

Ze względu na niesłabnące zainteresowanie tematem możliwości dochodzenia zapłaty od inwestora w procesie budowlanym, w dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć nieco Państwu tą materię.

Na rynku inwestycji budowlanych bardzo często się zdarza, że podwykonawcy nie otrzymują należnego im wynagrodzenia od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy). Wówczas starają się skierować swoje roszczenie bezpośrednio do inwestora. Jednak nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza gdy wcześniej nie zadbano o odpowiednie zabezpieczenie kontraktu budowlanego.

koszty windykacji

Koszty windykacji pokryje dłużnik

Dłużnik nie płaci?

Koszty windykacji pokryje dłużnik.

Możesz na tym dodatkowo zyskać.

Obserwując w swojej praktyce zachowania przedsiębiorców borykających się z problemami płatniczymi swoich kontrahentów, doszłam do wniosku, że zdecydowana większość z nich nie jest świadoma, jakie uprawnienia przysługują im w takiej sytuacji na podstawie ustawy, która weszła w życie już prawie 5 lat temu, tj.ustawy z 8.3.2013 r. terminach zapłaty w transakcjach handlowych (TermZapłU) . Sądzę zatem, że temat jest godny poruszenia.