Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Portugalii

Upadłość – Portugalia – Zgłoszenie wierzytelności

Postępowanie upadłościowe w Portugalii jest procedurą dochodzenia roszczeń. Celem jej jest zaspokojenie wierzycieli zgodnie z warunkami planu upadłości (plano de insolvência) przez restrukturyzację spółki wchodzącej w skład masy upadłości albo przez likwidację majątku dłużnika i podział sum uzyskanych z likwidacji między wierzycieli upadłego.

 

Upadłość w Portugalii

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika musi złożyć dłużnik w terminie 30 dni od powzięcia informacji o niewypłacalności lub dowolny wierzyciel w przypadku zaprzestanie regulowania wymagalnych zobowiązań.

 

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Portugalii

 

Zgłoszenie wierzytelności musi zostać sporządzone na piśmie, muszą być zachowane wszelkie normy obowiązujące w Portugalii. Zazwyczaj termin na zgłoszenie wierzytelności wynosi 30 dni od daty ogłoszenia upadłości. Wierzyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za zgłoszenie wierzytelności. Wielokrotnie spotykaliśmy się z informacjami o brakach w zgłoszeniach, co powodowało odrzucenie zgłoszenia. Jeżeli nie masz wiedzy jak to zrobić lepiej zaufaj profesjonalistom.

 


ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA - ZADZWOŃ +48 71 707 27 27


 

Rejestr upadłości w Portugalii

 

Portugalski rejestr upadłości działa na podstawie przepisów art. 38 kodeksu upadłościowego i naprawczego ( Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

W portugalskim rejestrze upadłości znajdziemy szczegółowe informacje o sprawach dotyczących niewypłacalności takiej jak:

  • numer postępowania upadłościowego,
  • wskazanie sądu, w którym odbywa lub odbywało się postępowanie upadłościowe,
  • dane niewypłacalnego podmiotu,
  • dane syndyka masy upadłości,
  • terminy zgłaszania roszczeń,
  • datę ogłoszenia upadłości.

 

Masz problem z dłużnikiem z Portugalii? Pomoże ADWOKAT

 

 Nasza kancelaria specjalizuje się w windykacji w Portugalii, kompleksowo zajmujemy się sprawą począwszy od działań polubownych, przedsądowych, poprzez postępowanie sądowe, egzekucję komorniczą, a jak dłużnik ogłosi upadłość również zgłosimy Państwa wierzytelność w postępowaniu upadłościowym.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

 

tel. +48 71 707 27 27

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.