Adwokat Ewa Wąsowicz

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W 2006 r. ukończyłam studia prawnicze na Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jestem także absolwentką Podyplomowych Studiów z zakresu Wyceny Nieruchomości na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, gdzie złożyłam egzamin zawodowy, uzyskując tytuł adwokata.

Posiadam wielokierunkowe doświadczenie, uzyskane podczas praktyk zawodowych i aplikacji adwokackiej, w zakresie pomocy prawnej i reprezentacji na sali sądowej osób fizycznych oraz uczestników obrotu gospodarczego. Specjalizuję się w prawie cywilnym, gospodarczym (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej m.in. z wykorzystaniem prawnych środków ochrony wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami kontrahentów), ale także w prawie karnym.

Udzielana przeze mnie pomoc prawna to w szczególności reprezentacja przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, sporządzanie pism sądowych, umów, opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych. Główne obszary mojej działalności to m.in. windykacja należności wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych, również w obrocie gospodarczym na rynku krajowym, jak i zagranicznym, sprawy odszkodowawcze, sprawy rodzinne, sprawy dotyczące nieruchomości, sprawy spadkowe.

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim interesem klienta. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie z pełnym zaangażowaniem, poszukuję najlepszego możliwego rozwiązania, przestrzegając przy tym zasad etyki adwokackiej i godności wykonywanego zawodu.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

 

Z Kancelarią Adwokacką współpracują: 

 

Adwokat Karolina Warzęchowska

Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Koszalińską, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Darłowie.

Adwokat Karolina Warzęchowska służy kompleksową pomocą prawną zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Posiada duże doświadczenie w sprawach dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych - dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz osób dochodzących swoich praw w związku ze szkodami majątkowymi.

 

 

Radca prawny Małgorzata Górska

Absolwentka stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po złożeniu egzaminu radcowskiego, uzyskała wpis na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Członek Komisji ds. Praw Człowieka i Praworządności przy OIRP Wrocław. Dodatkowo, magister filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie polubownego i sądowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Specjalizuje się w prawie kontraktowym i prawno-finansowych aspektach umów, zawieranych w obrocie profesjonalnym, mieszanym oraz konsumenckim. Świadczy pomoc prawną także na rzecz osób fizycznych, reprezentując Klientów Kancelarii przede wszystkim w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego,  gospodarczego oraz rodzinnego, opiekuńczego i małżeńskiego, w tym w sprawach z elementem zagranicznym. Interesuje się zagadnieniami z zakresu ochrony praw człowieka oraz polityki równościowej i antydyskryminacyjnej.

 

Aplikantka adwokacka Aleksandra Urbaniak

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2014 roku zdała egzamin na aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej weWrocławiu i została wpisana na listę aplikantów adwokackich. Aplikację odbywa pod patronatem adwokata Edyty Górczyńskiej.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego wykonawczego. W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się również prawo rodzinne i opiekuńcze. Na co dzień wspiera prawników Kancelarii w przygotowaniu i prowadzeniu bieżących spraw Klientów, w tym postępowań sądowych.

 

Psycholog mgr Monika Golińska-Pyzik

Psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim stażem oraz specjalizacją z psychologii klinicznej i seksuologii. Umiejętności psychoterapeutyczne doskonaliła w trakcie wielu szkoleń m.in. z zakresu psychoterapii systemowej w Ośrodku SYNAPSIS w Warszawie czy z pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi. Wieloletnią praktykę zawodową zdobywała, pracując jako psycholog, psychoterapeuta m.in. w Warszawskim Centrum Psychoterapii ADESTE, gdzie zajmowała się konsultacjami, psychoedukacją i psychoterapią osób dorosłych czy w Ośrodku Rodzice i Dzieci w Warszawie, gdzie prowadziła grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci. Równocześnie z prowadzeniem indywidualnej praktyki psychologiczno-psychoterapeutycznej przez wiele lat pracowała jako psycholog w szkole podstawowej, w gimnazjum i liceum oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie.

Jej specjalizacja koncentruje się na terapii osób dorosłych i młodzieży z problemami w relacjach z ludźmi, doświadczającym lęku i depresji, niezadowolonym z siebie i z życia, nie radzącym sobie ze stresem, z problemami wieku dorastania, zaniżonej samooceny i nieśmiałości.

Prowadzi także terapię par z trudnościami w relacjach, w komunikacji, z problem zazdrości, zdrady, poczucia braku akceptacji w związku. Pracuje również z rodzicami doświadczającymi problemów w relacjach z dziećmi i nastolatkami.

W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Metody pracy dobiera do indywidualnych potrzeb pacjentów pracując w nurcie terapii systemowej i poznawczo-behawioralnej. Pracę poddaje regularnej superwizji.


 KANCELARIA ADWOKACKA - WROCŁAW


Kancelaria Adwokacka Ewy Wąsowicz współpracuje również z kancelariami komorniczymi w kraju jak i zagranicą oraz świadczy kompleksową obsługę przy wykorzystaniu kontaktów z wieloma specjalistami. W razie konieczności pogłębienia analizy konkretnego zagadnienia prawnego lub konieczności udzielenia porady/opinii prawnej w sprawach szczególnie skomplikowanych lub będących poza stałym przedmiotem działalności Kancelarii nasi Klienci mogą za naszym pośrednictwem skorzystać z usług specjalistów z innych dziedzin.