kancelaria adwokacka wrocław

Komornik-Holandia

Holandia – Komornik – Postępowanie egzekucyjne

Komornicy sądowi (gerechtsdeurwaarders - deurwaarders) w Holandii działają na zlecenie wierzyciela. To wierzyciel musi wystąpić do komornika z wnioskiem egzekucyjnym o przeprowadzenie postępowania.

Finlandia - Upadłość – Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Upadłość w Finlandii ma zastosowanie zarówno do przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Restrukturyzację przedsiębiorstw stosuje się wyłącznie do firm, natomiast restrukturyzację zadłużenia osób prywatnych – do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Przedawnienie należności w Finlandii

 Ile czasu możemy dochodzić swoich należności w Finlandii? Postaramy się streścić to w tym artykule.

Windykacja Finlandia

Windykacja – Finlandia

Kontrahenci z Finlandii na ogół regulują swoje należności w terminie, ale zdarzają się też niesolidni fińscy dłużnicy.

Białoruś - Upadłość - Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Ustawa prawo upadłościowe przewiduje możliwość ogłoszenia upadłości np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . Dowiedz się więcej...

Przedawnienie należności na Białorusi

Ile czasu możemy dochodzić swoich należności na Białorusi? Postaramy się streścić to w tym artykule.

Windykacja – Białoruś

Windykację należności międzynarodowych prowadzimy we wszystkich Państwach Unii Europejskiej jak i poza nią w tym na Białorusi.  

Windykacja – Bułgaria

Windykację należności międzynarodowych prowadzimy we wszystkich Państwach Unii Europejskiej jak i poza nią, prowadzimy ją przy udziale naszych lokalnych współpracowników. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie prowadzić postępowania windykacyjne też w Bułgarii. Windykacja zagraniczna może być prowadzona na wszystkich bądź też wybranych etapach postępowania.

Przedawnienie należności w Estonii

Przedawnienie należności oznacza że dług istnieje, dług nie wygasa z urzędu i nie przestaje być zobowiązaniem. Masz problem z dłużnikiem z Estonii który nie zapłacił za należne faktury? Zastanawiasz się czy termin płatności już minął? Ile czasu możemy dochodzić swoich należności w Estonii? Postaramy się streścić to w tym artykule.

Windykacja – Estonia

Problem z dłużnikiem z Estonii? Postaramy się pomóc rozwiązać problem z nieuczciwym kontrahentem.