System rozliczeńCennik kancelarii adwokackiej

Ile kosztują usługi adwokata we Wrocławiu?

Honorarium kancelarii reguluje umowa z Klientem, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia z dnia 26 maja 1982 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188).

Wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej ustalane jest indywidualnie z Klientem i uzależnione jest od stopnia zawiłości sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy Kancelarii.

Praktykowane są dostosowane do wymagań Klienta, możliwości i potrzeb systemy rozliczeń za świadczone przez nas usługi prawne:

  • Rozliczenie ryczałtowe – dokonywane jest na podstawie z góry ustalonej, stałej kwoty wynagrodzenia za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy np. sporządzenie opinii, rejestracja spółki, sporządzenie umowy. Ryczałt stosowany jest przede wszystkim w sprawach, w których można oszacować zakres prac i ich czasochłonność.
  • Rozliczenie według stawek godzinowych – zależne jest od czasu pracy adwokata poświęconego danej sprawie oraz kwoty ustalonej z góry za każdą godzinę pracy prawnika. Takie wynagrodzenie stosowane jest głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sprawach, gdy nie jest możliwe określenie z góry pełnego zakresu czynności.
  • Rozliczenie z premią za sukces (successfee) – stosowane jest przeważnie w sprawach o roszczenia pieniężne i polega na uzależnieniu wypłaty części honorarium od pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, pozostała część wynagrodzenia określana jest zazwyczaj ryczałtowo i płatna z góry.
  • Rozliczenie ryczałtowe miesięczne – wysokość wynagrodzenia jest stała, w formie miesięcznego ryczałtu – z limitem godzin lub bez limitu. Ten system wynagrodzenia stosowany jest przede wszystkim przy stałej, długofalowej obsłudze prawnej.

 

Koszt wstępnej porady prawnej udzielonej w siedzibie Kancelarii lub drogą elektroniczną uzależniony jest od czasu jej trwania oraz stopnia złożoności problemu. W sytuacji przekazania kancelarii obsługi prawnej sprawy, pobrany koszt wstępnej porady zaliczany jest na poczet honorarium za prowadzenie zlecenia.

Wynagrodzenie co do zasady nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, podatków, kosztów tłumaczeń itp.

W celu uzyskania szacunkowej wyceny wynagrodzenia prosimy o kontakt telefoniczny lub złożenie zapytania za pośrednictwem wiadomości e-mail/ formularza kontaktowego.


Wynagrodzenie płatne jest z góry. Klientom w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej możemy zaproponować płatność w ratach.

Wszelkie wpłat prosimy dokonywać na numer rachunku Idea Bank: 64 1950 0001 2006 0042 4490 0001