Szczecin - odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych

Szczecin - Odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych - wyrok

Sąd pierwszej instancji naszym zdaniem zbyt nisko oszacował zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje komunistyczne dla naszego klienta, dlatego też została wniesiona apelacja do Sądu. Sąd Apelacyjny uznał naszą rację i wielokrotnie podwyższył kwotę zadośćuczynienia i odszkodowania dla represjonowanego w PRL.


 

Odszkodowanie dla Represjonowanych w Szczecinie

 

Poniżej przedstawiam postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w II Wydziale Karnym jaki uzyskałam dla mojego klienta, dziecka osoby represjonowanej o zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

 


Adwokat do Państwa usług

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie uzyskania odpowiednio wysokiego zadośćuczynienia i odszkodowania za represje komunistycznę jestem otwarta na współpracę, działamy na terenie całej Polski.

 


WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA

SKONTATUJ SIĘ

Tel. (+48) 726 670 454 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Wyrok Sądu w Szczecinie:

Sygn. akt II AKa 74/22

 
   

 

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 czerwca 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:                          

Przewodniczący:     SSA AO

Sędziowie:       SA SK (spr.)

SA RM

Protokolant:      sekr. sądowy BZ

przy udziale prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie del. do  Prokuratury Okręgowej w Szczecinie AL

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2022 r. sprawy

WG

 o odszkodowanie i zadośćuczynienie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

 

na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 17 grudnia 2021 r. sygn. akt III Ko 487/21                   

  • zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że

-  podwyższa zasądzone w punkcie I na rzecz wnioskodawcy WG zadośćuczynienie do kwoty 150 000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) złotych;

-  podwyższa zasądzone w punkcie II na rzecz wnioskodawcy WG odszkodowanie do kwoty 55 193,47 (pięćdziesięciu pięciu tysięcy stu dziewięćdziesięciu trzech i 47/100) złotych;

  • w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;
  • zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy WG kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych), tytułem zwrotu wydatków ustanowionego pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym;
  • wydatkami za postępowanie odwoławcze obciąża Skarb Państwa.

 

SSA RM                     SSA AO            SSA SK

 


ODSZKODOWANIE ZA REPRESJE KOMUNISTYCZNE - SZCZECIN