Odszkodowanie dla Represjonowanych Warszawa

Odszkodowanie dla Represjonowanych - Warszawa

Odszkodowanie dla Represjonowanych za represje związane z działalnością w latach 1944 – 1989 na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

– nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw o zadośćuczynienia i odszkodowania dla represjonowanych osób, lub w razie ich śmierci – na rzecz ich małżonków, dzieci lub rodziców.


Ja, Adwokat Ewa Wąsowicz prowadzę sprawy na terenie całej Polski, w tym w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Opolu, Radomiu, Bydgoszczy i w wielu innych.

 

Masz pytania skontaktuj się ze mną bezpośrednio:

Tel. (+48) 726 670 454

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA


 

Zgodnie z ustawą lutową tj. ustawą z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, mamy taką możliwość.

Odszkodowanie za represje - Warszawa

 

Odszkodowania dla Represjonowanych dotyczy osób:

  • wobec których wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego;
  • mieszkające obecnie bądź w chwili śmierci w Polsce, represjonowane przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe, działające na obecnym terytorium Polski w okresie od dnia 1 lipca 1944 r. do dnia 31 grudnia 1956 r. oraz na terytorium Polski w granicach ustalonych w Traktacie Rzymskim, w okresie od dnia 1 stycznia 1944 r. do dnia 31 grudnia 1956 r., za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego lub z powodu takiej działalności;
  • które w okresie od dnia 1 listopada 1982 r. do dnia 28 lutego 1983 r. pełniły czynną służbę wojskową, do której odbycia zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
  • będące dzieckiem matki pozbawionej wolności, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia, które przebywało wraz z matką w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia lub którego matka w okresie ciąży przebywała w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia. Podkreślenia wymaga, że ustawa lutowa przewiduje w tym przypadku analogiczne uprawnienie w zakresie możliwości żądania odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz małżonka, dzieci lub rodziców osoby, której matka została pozbawiona wolności;
  • co do których zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności orzeczenia, jeżeli oskarżonego uniewinniono lub postępowanie umorzono z powodów, o których mowa w art. 17 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania karnego, i nie zostało prawomocnie zasądzone odszkodowanie i zadośćuczynienie, a osoby te były zatrzymane lub tymczasowo aresztowane;
  • pozbawione życia albo wolności przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy pozasądowe, bez przeprowadzenia zakończonego orzeczeniem postępowania.

Wyżej wymienionym osobom (w tym osobom, wobec których zostały wydane orzeczenia w związku z ich działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego), przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.