kancelaria adwokacka wrocław

Unieważnienie wyroku komunistycznego

Unieważnienie wyroku stalinowskiego - komunistycznego

Do unieważnienie wyroku stalinowskiego mają prawo osoby represjonowane lub najbliższa rodzina, które to w okresie od 1 stycznia 1944r. do 31 grudnia 1989 r. były represjonowane przez reżim komunistyczny, poprzez wydanie przez organy ścigania lub organy sprawiedliwości orzeczenia (wyroków) w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego albo z powodu takiej działalności jak też za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom.

Adwokat na Słowacji

Adwokat - Słowacja

W zwiazku z zapotrzebowaniem naszych klientów na pomoc prawną na Słowacji, nasza kancelaria podjęła współpracę z Adwokatem ze Słowacji.

Windykacja w Grecji

Windykacja - Grecja

Windykacja w Grecji - Windykacja zagraniczna jest niewątpliwie znacznie bardziej skomplikowana a niżeli windykacja w Polsce – każde zlecenie przekazywane do naszej kancelarii jest traktowane indywidualnie.
Windykacja w Portugalii

Windykacja - Portugalia

Windykacją w Portugalii zajmujemy się kompleksowo. Od chwili zawarcia umowy z naszą kancelarią, adwokaci i windykatorzy podejmują wszelkie możliwe kroki mające na celu skuteczne zaspokojenie Państwa roszczenia. Współpracujemy również z prawnikami na terenie Portugalii dla podniesienia skuteczności.

Windykacja na Węgrzech

Windykacja - Węgry

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi kompleksowe usługi windykacyjne na Węgrzech.  Windykację na Węgrzech prowadzimy poprzez naszych windykatorów jak również poprzez podmioty partnerskie z Węgier.

Windykacja Macedonia

Windykacja w Macedonii

Dłużnik z Macedonii nie płaci należności? Nasza kancelaria adwokacka pomoże rozwiązać problem. Proponujemy windykację polubowną i oczywiście przeprowadzenie postępowania sądowego i egzekucyjnego ile to będzie konieczne, pomoże nam w tym macedoński adwokat z którym współpracujemy.

Upadłość Austria

Austria – Upadłość - Zgłoszenie wierzytelności

W Austrii postępowanie w związku z niewypłacalnością dłużnika określa się postępowania upadłościowego (Konkursverfahren).

Upadłość w Austrii nie ogranicza się  tylko do przedsiębiorców zgodnie z prawem upadłościowym (Insolvenzrechtsänderungsgesetz). Zdolność upadłościowa jest zdolnością prawną na mocy prawa prywatnego: każda osoba, która może być podmiotem praw i obowiązków, ma również zdolność upadłościową.

odszkodowanie za internowanie

Odszkodowanie za internowanie w stanie wojennym

W związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego, zastosowano masowe internowanie osób nieprzychylnych władzy.

Represje rozpoczęto nocą z 12 na 13 grudnia 1981 r.. W stanie wojennym internowanych było 8728 mężczyzn i 1008 kobiet.

Każda osoba internowana, represjonowana w związku działalnością niepodległościową oraz inne osoby pokrzywdzone przez stan wojenny mogą obecnie domagać się podwyższenia odszkodowania i zadośćuczynienia za izolację w obozach internowania, uwięzienie, prześladowania, utratę zdrowia, mieszkania i pracy itp.

upadłość w Słowenii

Upadłość – Słowenia - Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Kluczową przesłanką wszczęcia postępowania upadłościowego w związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa (dłużnika) jest wystąpienie stanu niewypłacalności.

Upadłość – Belgia

Upadłość – Belgia - Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Upadłość w Belgii ma zastosowanie zarówno do przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Postępowanie upadłościowe ma na celu rozdział majątku upadłego dłużnika pomiędzy jego wierzycieli, aby roszczenia w jak najwyższym stopniu zostały zaspokojone. Podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Spółka, podobnie jak inni dłużnicy, jest uważana za niewypłacalną, jeżeli utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych.