Prawo cywilne

prawo cywilne we  Wrocławiu

Prawo cywilne to bardzo szeroka dziedzina, której zagadnienia dotykają codziennie niemal każdego z nas. Dlatego bardzo istotne jest, aby mieć świadomość przysługujących nam praw i możliwych rozwiązań danego problemu. Z uwagi na mnogość przepisów prawa cywilnego oraz rozmaitych, regulowanych kwestii,w większości spraw nieodzowne może okazać się wsparcie profesjonalnego pełnomocnika.

Nasza Kancelaria adwokacka pomaga rozwiązać wiele problemów prawnych, obejmujących m.in. kwestie prawa rzeczowego, zobowiązań, ochrony własności czy uzyskania odpowiednio wysokiego odszkodowania. Doradzamy jak najlepiej rozwiązać dany problem, sporządzamy i analizujemy umowy cywilnoprawne, prowadzimy negocjacje w celu zamknięcia sporu. W przypadkach, kiedy porady okazują się nie być wystarczające, występujemy w imieniu Klientów w postępowaniach sądowych i innych.

Prawo cywilne we Wrocławiu

Pomoc prawną w tym zakresie świadczymy dla klientów z Wrocławia, jak i całej Polski, oczywiście obsługujemy klientów z zagranicy.

Usługi dotyczące tej gałęzi prawa obejmują m.in. sprawy z zakresu prawa cywilnego:

  • dochodzenia roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych,
  • praw rzeczowych (sprawy związane z prawem własności, użytkowaniem wieczystym, służebnościami, zasiedzeniem, zniesieniem współwłasności, sprawy o eksmisję),
  • prawa zobowiązań (wszelkiego rodzaju umowy)
  • prawa spadkowego (postępowania w sprawie stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentów, dział spadku, ustanowienie kuratora spadku),
  • ochrony dóbr osobistych,
  • spraw wieczystoksięgowych (przygotowanie dokumentacji, zakładanie ksiąg wieczystych, zgłaszanie zmian, uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych, badanie stanu prawnego w księgach wieczystych, ustanawianie hipotek),
  • postępowania egzekucyjnego wobec Komornika sądowego, postępowania zabezpieczającego i innych