Upadłość w Finlandii

Finlandia - Upadłość – Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Upadłość w Finlandii ma zastosowanie zarówno do przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Restrukturyzację przedsiębiorstw stosuje się wyłącznie do firm, natomiast restrukturyzację zadłużenia osób prywatnych – do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Postępowanie upadłościowe ma na celu podział majątku upadłego dłużnika pomiędzy jego wierzycieli, aby ich roszczenia w jak najwyższym stopniu zostały zaspokojone. Podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Spółka, podobnie jak inni dłużnicy, jest uważana za niewypłacalną, jeżeli utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych.

 

Upadłość dłużnika w Finlandii

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć zarówno dłużnik, jak i wierzyciel.

 

Jakiego dłużnika uznaje się za niewypłacalnego?

Dłużnika spełniającego te przesłanki uznaje się za niewypłacalnego, chyba że zostanie przedstawiony dowód przeciwny.

Dłużnika uznaje się za niewypłacalnego, jeżeli:

1. dłużnik oświadczy, że jest niewypłacalny, oraz nie istnieją żadne szczególne przesłanki uzasadniające nieprzyjęcie tego oświadczenia;

2. dłużnik zaprzestał realizacji płatności;

3. w toku postępowania egzekucyjnego w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalono, że dłużnik nie jest w stanie spłacić swojego długu w całości; lub

4. dłużnik, który jest lub był zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, nie spłacił bezspornej i wymagalnej wierzytelności w terminie tygodnia od otrzymania wezwania do zapłaty.

 

Kto decyduje o upadłości dłużnika?

O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd. Sąd powołuje również syndyka masy upadłości. W stosownych przypadkach sąd może powołać zarządcę w toku postępowania w przedmiocie restrukturyzacji długów, jeżeli jest to konieczne do wyjaśnienia sytuacji finansowej dłużnika, likwidacji jego majątku lub dokonania restrukturyzacji długów. Sądowe postępowanie upadłościowe zostaje zakończone z chwilą sporządzenia planu podziału.

 

Upadłość w Finlandii - Jakie wierzytelności mogą być zgłoszone do masy upadłości dłużnika?

Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym oznacza dług dłużnika oparty na podstawie prawnej, która zaistniała przed wszczęciem postępowania upadłościowego.

 

Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym w Finlandii?

Aby uzyskać prawo do zaspokojenia wierzytelności odnoszącej się do postępowania upadłościowego wierzyciel zgłasza ją na piśmie (zgłoszenie wierzytelności). Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym należy doręczyć syndykowi masy upadłości nie później niż w przewidzianym terminie zgłoszenia. Oczywiście muszą być przygotowane zgodnie z obowiązującym prawem i językiem w konkretnym kraju.

Czy postępowanie oddłuża dłużnika?

Po zakończeniu postępowania upadłościowego nie następuje oddłużenie. Dłużnik nie jest zwolniony z odpowiedzialności za długi, które nie zostały spłacone w procesie postępowania.

 


 Upadłość w Finlandii - Pomoc prawna

Nasza kancelaria specjalizuję się w restrukturyzacji, oddłużaniu i upadłości gospodarczej. Możemy również zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym w kraju jak i zagranicą. Proponujemy wstępną analizę Twoją sytuacji, w  celu znalezienia optymalnego rozwiązanie – postaramy  się uratować Twoją firmę.

 

Dłużnik z Finlandii nie płaci lub ogłosił upadłość?

Skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń +48 71 707 27 27

Wstępna weryfikacja sprawy windykacyjnej w naszej kancelarii jest oczywiście bezpłatna, poufna i niezobowiązująca do zawarcia umowy. Skorzystaj bez ryzyka.

 


Nasza kancelaria  prowadzi obsługę prawną w sprawach windykacyjnych i upadłościowych w kraju jak i zagranicą min.:

Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia,  Portugalia,  Rosja,  Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy