Windykacja - Łotwa

Problem z windykacją na Łotwie w ostatnich latach bardzo narasta, zważywszy na to, iż działamy wspólnie w Unii Europejskiej, polskim przedsiębiorcą łatwiej współpracować z kontrahentami łotewskimi. W każdej współpracy zdarzają się wyjątki, czyli kontrahenci którzy nie chcą zapłacić za nasze faktury, za towar lub usługi które otrzymali nie płacą naszych należności.

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w windykacji należności na rynku krajowym i międzynarodowym, w tym odzyskiwaniu należności na Łotwie. Nasze działania są skierowane przeciwko osobom fizycznym jak i łotewskim firmom.

 

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY POD KĄTEM REALNOŚCI JEJ ODZYSKANIA.

 

Windykacja należności na Łotwie

Windykacją należności zajmujemy się kompleksowo, począwszy od działań polubownych, aby nie zepsuć polityki sprzedaży naszym klientom poprzez bardziej restrykcyjne działania. Współpracujemy z kancelariami windykacyjnymi i adwokackimi na rynku łotewskim.

Postępowanie sądowe przeciwko dłużnikom z Łotwy

W przypadku braku skutecznego odzyskania należności w postępowaniu windykacyjnym proponujemy przeprowadzenie postępowania sądowego i tutaj w zależności od wysokości wierzytelności można podjąć  różne działania wykorzystując:

  • postępowanie w sprawie o europejski nakaz zapłaty
  • europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
  • europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym – w celu bezpośredniego zabezpieczenia zapłaty
  • postępowanie sądowe przed Sądem na Łotwie – windykacja na Łotwie za pośrednictwem sądu łotewskiego wymaga udziału kancelarii łotewskiej, adwokata z Łotwy. W tym przypadku proponujemy usługi adwokatów z którymi stale współpracujemy.

Windykacja na Łotwie na etapie egzekucji komorniczej

W przypadku gdy spór jest rozstrzygany sądowo z chwilą zakończenia postępowania sądowego zostają do wykonania dwie czynności. Pierwszą jest wydanie orzeczenia przez sąd – wyroku, nakazu zapłaty, europejskiego nakazu zapłaty czy europejskiego nakazu zabezpieczenie. Drugą moim zdaniem najtrudniejszą jest faktyczne jego wykonanie tego orzeczenia, czyli wyegzekwowanie należności od dłużnika

Egzekucja komornicza jest etapem postępowania, w którego toku przysięgli komornicy sądowi (Zvērināti tiesu izpildītāji) wykonują orzeczenia wydane przez sądy, jeżeli dłużnik (pozwany) nie zastosuje się dobrowolnie do tego rodzaju orzeczenia lub decyzji w terminie ustawowym lub sądowym.

W celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego należy złożyć wniosek egzekucyjny do odpowiedniego komornika sądowego. Nasza kancelaria oczywiście dla klienta wykonuje takie czynności kompleksowo wraz z nadzorem nad takim postępowaniem.

 

Współpraca z kancelarią adwokacką

Współpracujesz lub planujesz współpracować z kontrahentami z Łotwy lub zdarzył ci się problem ze łotewskim dłużnikiem, zapraszamy do współpracy.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dlatego też zapraszam do kontaktu w celu indywidualnego omówienia sprawy i wyboru najlepszej dla Ciebie metody windykacji na Łotwie, aby była skuteczna. Na początku współpracy z naszą kancelarią proponujemy wstępną, bezpłatną i niezobowiązującą do zawarcia umowy weryfikację sprawy. Oczywiście weryfikacja jest poufna. Należy przesłać do nas dokumentację w sprawie z opisem sytuacji na jakim jest etapie.

Masz pytania w sprawie windykacji na Łotwie– skontaktuj się z nami: +48 71 707 27 27

Windykację należności prowadzimy w kraju jak i zagranicą min.:

Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia,  Portugalia,  Rosja,  Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy