Windykacja w Szwecji

Windykacja – Szwecja

Jak skutecznie windykować należności w Szwecji?

Windykacja w Szwecji

Szwedzki dłużnik nie płaci w terminie swoich należności? W  pierwszej kolejności windykacji w Szwecji należy zgodnie z szwedzkim kodeksem cywilnym należy wezwać dłużnika do zapłaty. Ponaglenie wzywające do zapłaty powinno zawierać pełne dane dłużnika, informację z czego wynika zadłużenie np. informacja o wystawionej fakturze, termin zapłaty należności oraz na jakie konto powinno być uregulowane zadłużenie. Ważnym jest zawarcie informacji, że brak zapłaty może skutkować podjęciem kroków prawnych.

Takie wezwanie może sporządzić i wysłać wierzyciel, ale też może przesłać nasza kancelaria adwokacka, od lat specjalizujemy się w windykacji należności międzynarodowych, co jeszcze bardziej może zmobilizować dłużnika do uregulowania zadłużenia.

 


BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY POD KĄTEM REALNOŚCI JEJ ODZYSKANIA.


 

Windykacja w Szwecji na etapie postępowania sądowego przeciwko dłużnikom ze Szwecji

Po podjętych działaniach windykacyjnych dłużnik nadal uchyla się od zapłaty zadłużenia, wierzyciel może zdecydować się podjąć kroki prawne. Mamy możliwość przeprowadzić kilka rodzajów postępowań sądowych przeciwko dłużnikowi, wszystko zależy od konkretnej sprawy. Proponujemy wstępną analizę sprawy, celem podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko dłużnikowi i wybrać optymalny rodzaj postępowania sądowego. Sądem właściwym możemy być sąd wg. Siedziby wierzyciela lub dłużnika, zatem polski lub szwedzki sąd będzie rozpatrywał pozew. Możemy wytoczyć postępowanie o Europejski nakaz zapłaty lub w Szwecji zastosować uproszczoną procedurę w przypadku roszczeń bezspornych, procedurę betalningsföreläggande .

Windykacja w Szwecji na etapie egzekucji komorniczej

Komornik w Szwecji ma większe możliwości niż Komornik w Polsce. Komornik może skierować do szwedzkiego dłużnika żądania zapłaty związane z zaległymi zobowiązaniami finansowymi, niezapłaconymi rachunkami, itp., a nawet możliwe jest podjęcie przez ten urząd egzekucji zaległej należności, bez procesu sądowego, lecz w przypadku wniesienia sprzeciwu, wierzyciel musi wszcząć postępowanie sądowe w Szwecji.

Wierzyciel chcąc rozpocząć procedury egzekucyjne w Szwecji musi wysłać wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej i podeprzeć go odpowiednimi dokumentami do komornika z określonego rewiru wg. miejsca siedziby dłużnika.

 

 

Windykacja w Szwecji - Pomoc prawna

Nasza kancelaria adwokacka mieści się we Wrocławiu, obsługujemy klientów z całego kraju jak i z zagranicy m.in. z Włoch, Niemiec, Belgii oraz Wielkiej Brytanii i Szwecji i innych. Formalności możemy załatwić telefonicznie, zdalnie przez Internet czy też za pośrednictwem poczty / kuriera co pozwoli uniknąć kosztownych podróży do Polski. Adwokat kompleksowo przeprowadzi całą procedurę windykacyjną, sądową i egzekucyjną, a w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika, zgłosi wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Szwecji i będzie prowadzić nadzór nad tym postępowaniem. W przypadku konieczności współpracujemy z adwokatami ze Szwecji.

 

Zajmujemy się windykacją należności zagranicznych nie tylko w Szwecji ale również na terenie Państw:

Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia,  Portugalia,  Rosja,  Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.