Windykacja - Dania

W związku z coraz większą współpracą Polski z Danią  na obszarze gospodarki, jak również wolnego przepływu pracowników, pogłębiają się problemy z odzyskiwaniem należności z rynku duńskiego.

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi kompleksową obsługę prawną polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, które współpracują z kontrahentami z Danii. Obsługujemy zarówno o Klientów indywidualnych jak i biznesowych oraz instytucjonalnych. 

 

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY POD KĄTEM REALNOŚCI JEJ ODZYSKANIA.

 

Windykacja w Danii

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu należności na rynku krajowym i międzynarodowym, w tym prowadzimy  kompleksową windykację należności w Danii.

Windykacją należności zajmujemy się na każdym etapie postępowania, począwszy od wstępnych działań polubownym poprzez zastępstwo w procesie sądowym w Danii lub w Polsce. Jak również wnioskujemy o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego przez Komornika w Danii i prowadzimy nadzór nad jego działaniami. W przypadku gdy dłużnik ogłosił upadłość, reprezentujemy klienta w postępowaniu upadłościowym także zgłaszamy w ich imieniu wierzytelności w postępowaniach upadłościowych w Dani.

Windykacja w Danii - Pomoc Adwokata

Aby skuteczności naszych działań była jak najwyższa podejmujemy współpracę z najlepszymi adwokatami z Danii czy też kancelariami windykacyjnymi działającymi bezpośrednio na rynku lokalnym. Dostosowanie działań prawno-windykacyjnych do prawa lokalnego - duńskiego jest bardzo ważne w procesie dochodzenia należności.

Wezwanie do zapłaty dłużnika z Danii

Nasza kancelaria jest również otwarta na pomoc w wezwaniu dłużnika do zapłaty zgodnie z obowiązującym-  prawem duńskim.

Etapy postępowania windykacyjnego

Postępowania polubowne (przedsądowego) – przedsądowe wezwanie do zapłaty, pomoc w prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem, pośrednie i bezpośrednie kontakty z dłużnikiem.

Postępowania sądowe – złożenie pozwu o zapłatę, reprezentowanie klienta przed sądem, przygotowanie wniosków dowodowych i pism procesowych.

Postępowania egzekucyjne – reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika duńskiego.

Współpraca z kancelarią adwokacką

Współpracujesz lub planujesz współpracować z kontrahentami z Danii lub zdarzył ci się problem ze dłużnikiem, zapraszamy do współpracy.

Na początku współpracy z naszą kancelarią proponujemy wstępną, bezpłatną i niezobowiązującą do zawarcia umowy weryfikację sprawy. Oczywiście weryfikacja jest poufna. Należy przesłać do nas dokumentację w sprawie z opisem sytuacji na jakim jest etapie.

Szukasz adwokata zajmującego się sprawami windykacji należności?
Masz problem z niezapłaconymi fakturami?
Chcesz sporządzić pisemne wezwanie dla dłużnika do zapłaty należności pod rygorem podjęcia działań na drodze prawnej?

Windykacja w Danii

Masz pytania? skontaktuj się z nami: +48 71 707 27 27