Łódź odszkodowanie za represje

Łódź - Odszkodowanie za represje komunistyczne

Uzyskaliśmy 480 000 zł odszkodowania  i zadośćucznienia za represje komunistyczne w Łodzi. Represjonowany przebywał w areszcie śledczym przy WUPB w Szczecinie. Następnie  w Więzieniu w Szczecinie a następnie w Więzieniu w Goleniowie. Represjonowany był poddany systematycznej przemocy fizycznej i psychicznej o skali odpowiadającej maltretowaniu – był bity, zastraszany, nękany, szantażowany, poniżany, upokarzany. W trakcie śledztwa torturami próbowano wymusić na nim zeznania o określonej treści.

 

Łódź - Odszkodowania za represje komunistyczne

 

Osoby, które aktywnie przeciwstawiały się reżimowi komunistycznemu, walczyły o niepodległość Polski i zostały osadzone w więzieniach mają prawo uzyskać należną rekompensatę finansową. W latach 1944-1989 wiele osób poddano represjom, takim jak internowanie, przedłużenie służby wojskowej czy nawet pozbawienie wolności, wielu też zostało zamordowanych.

 

Odszkodowanie za represje komunistyczne - pomoc prawna - Adwokat

 

 Byłeś represjonowany? Ktoś z twojej rodziny przeżył represje komunistyczne? A może ktoś ze znajomych nie otrzymał jeszcze zadośćuczynienia i odszkodowania za doznane represje stalinowskie?

Skontaktuj się ze mną, Prowadzę sprawy w całej Polsce, między innymi we Wrocławiu, Łodzi czy Katowicach i w wielu innych miejscowościach.

Z chęcią pomogę uzyskać należne odszkodowanie za represje.

 

Tel. (+48) 726 670 454 (obsługuję również klientów z zagranicy)

Tel. (+48) 71 707 27 27

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Łódź

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne 

Wyrok sądu

Sygn. akt   IV Ko 1/22

 
 

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Dnia 14 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi w IV Wydziale Karnym w składzie

                                  

Przewodniczący  Sędzia SO MG

                     Protokolant  AN, MK

                                    

przy udziale Prokuratora  MO

po rozpoznaniu dnia 4.04.2022r. i 14.04.2022r.

sprawy z wniosku  ER, ZD, RD o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne skazanie BD wyrokiem b. Sądu Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 22 maja 1950r. oraz postanowienia b. Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 28.11.1950r. za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

  • na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego(tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 1693) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawców ER, ZD, RD kwoty po 160 000 złotych (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie BD za czyn związany z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku;
  • oddala wniosek w pozostałej części;
  • zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawców ER, ZD, RD kwoty po 240 złotych (dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
  • koszty sądowe przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

 


Adwokat - odszkodowanie za represje komunistyczne