Gliwice - Odszkodowanie za represje

Gliwice - Odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne

821 272,22 zł Sąd w Gliwicach zasądził na rzecz naszego klienta tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za represje za cierpienia i ból, jakiego doświadczył represjonowany na skutek niesłusznego skazania i przebywania w więzieniu komunistycznym, warunków izolacji więziennej, w jakich przebywał w trakcie represjonowania, sposobu traktowania represjonowanego przez organy ścigania oraz służbę więzienną.

 

 


Gliwice - Odszkodowania za represje komunistyczne

 

Osoby, które aktywnie przeciwstawiały się reżimowi komunistycznemu, walczyły o niepodległość Polski i zostały osadzone w więzieniach mają prawo uzyskać należną rekompensatę finansową. W latach 1944-1989 wiele osób poddano represjom, takim jak internowanie, przedłużenie służby wojskowej czy nawet pozbawienie wolności, wielu też zostało zamordowanych.

 

Odszkodowanie za represje komunistyczne - pomoc prawna

 

 Byłeś represjonowany? Ktoś z twojej rodziny przeżył represje komunistyczne? A może ktoś ze znajomych nie otrzymał jeszcze zadośćuczynienia i odszkodowania za doznane represje stalinowskie?

Skontaktuj się ze mną, Prowadzę sprawy w całej Polsce, między innymi we Wrocławiu, Gliwicach czy Katowicach i w wielu innych miejscowościach.

Z chęcią pomogę uzyskać należne odszkodowanie za represje.

Tel. (+48) 726 670 454 (obsługuję również klientów z zagranicy)

Tel. (+48) 71 707 27 27

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Gliwice

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne 

Wyrok sądu

 

Sygn. akt IV Ko 26/21

             

     WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Dnia 12 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:       Sędzia del. AZ  

Protokolant:              AZ

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gliwicach AF

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 26.10.2021 r., 12.04.2022 r. sprawy

z wniosku wnioskodawcy AS     

w przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia

na mocy art. 8 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 23.02.1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 

orzeka:

  • zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy AS,
    syna zmarłego SS kwotę 121 272,22 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 22/100) złotych tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę oraz kwotę 700 000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, wynikłe z wykonania w okresie od dnia 28 maja 1950 r. do dnia 27 marca 1953 r. wyroku z dnia 28 kwietnia 1951 r. Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach na sesji wyjazdowej w Radomiu sygn. akt. Sr 55/51., z ustawowymi odsetkami od dnia prawomocności wyroku,
  • w pozostałym zakresie wniosek oddala,
  • zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy AS kwotę 288 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) tytułem wydatków poniesionych na ustanowenie pełnomocnika z wyboru,
  • obciąża kosztami postępowania Skarb Państwa.

 

woj. Śląskie - Katowice, Gliwice, Tychy