Warszawa - odszkodowanie za represje komunistyczne

Warszawa - zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje

Udało nam się uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłą z przebywania dziecka w więzieniu i innych miejscach odosobnienia z matką - represjonowaną - pozbawioną wolności, wobec której stwierdzono nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie.

 

 


Warszawa - Odszkodowania za represje komunistyczne

 

Osoby, które aktywnie przeciwstawiały się reżimowi komunistycznemu, walczyły o niepodległość Polski i zostały osadzone w więzieniach mają prawo uzyskać należną rekompensatę finansową. W latach 1944-1989 wiele osób poddano represjom, takim jak internowanie, przedłużenie służby wojskowej czy nawet pozbawienie wolności, wielu też zostało zamordowanych.

 

Odszkodowanie za represje komunistyczne - pomoc prawna

 

 Byłeś represjonowany? Ktoś z twojej rodziny przeżył represje komunistyczne? A może ktoś ze znajomych nie otrzymał jeszcze zadośćuczynienia i odszkodowania za doznane represje stalinowskie?

Skontaktuj się ze mną, Prowadzę sprawy w całej Polsce, między innymi we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku czy też w Krakowie i w wielu innych miejscowościach.

Z chęcią pomogę uzyskać należne odszkodowanie za represje.

Tel. (+48) 726 670 454 (obsługuję również klientów z zagranicy)

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Warszawa

Zadośćuczynienie za represje komunistyczne 

Wyrok sądu

 

 

Sygn. akt XII Ko 29/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 marca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie w XII Wydziale Karnym w składzie:

            Przewodniczący: sędzia S.O. MT-Z           

Protokolant: sekr. sąd. MŻ

z udziałem prokuratora WP i Skarbu Państwa reprezentowanego przez pełnomocnika Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 14.10.2021 r. i 10.03.2022 r.

sprawy z wniosku CŚ, WŚ i GŚ

przeciwko Skarbowi Państwa

o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłą z przebywania SŚ jako dziecka w więzieniu i innych miejscach odosobnienia z matką MŚ pozbawioną wolności, wobec której stwierdzono nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 16 października 1950 r., sygn. akt Sr 1113/50

na podstawie art. 8b ust. 1 i art. 13 Ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz §11 ust. 6 i §15 ust. 1 i §17 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

orzeka

  • zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawców: CŚ, WŚ i GŚ kwoty po 80 000  zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) - łącznie kwotę 240 000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych), tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,
  • w pozostałym zakresie wniosek o zadośćuczynienie oddala,
  • zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawców: CŚ, WŚ i GŚ kwoty po 288 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) związanych z ustanowieniem pełnomocnika w sprawie,
  • kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa.

sędzia M T-Z