Kielce - Odszkodowanie za represje

Kielce - Odszkodowanie za represje - wyrok sądu

Represjonowani w okresie stalinowskim doświadczają ogromnego cierpienia i bólu na skutek niesłusznego pozbawienia wolności ,przebiegu śledztwa, w tym przebiegu przesłuchań, stosowania wobec niego niezodowlonych metod śledczych, przemocy fizycznej i psychicznej, warunków izolacji więziennej oraz sposobu traktowania represjonowanego w okresie pozbawienia wolności, skutków skazania po wyjściu z więzienia, w tym uszczerbku na zdrowiu, perspektyw na przyszłość.

Bardzo wysokie odszkodowanie za represje uzyskaliśmy w Kielcach, w kwocie łącznej 1612,90 zł za jeden dzień pozbawienia wolności.

 

 

 

 


Kielce - Odszkodowanie dla represjonowanych

 

Jeżeli Państwo lub ktoś z Państwa bliskich był represjonowany, internowanych w związku z działalnością w latach 1944-1989 na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego należy się zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje. Zapraszam do współpracy prowadzę sprawy na terenie całej Polski.

 


 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

 

WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA

 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

TEL. +48 726 670 454

TEL. + 48 71 707 27 27

 


 

Poniżej przedstawię Państwu Wyrok Sądu z Kielc jaki uzyskałam dla mojego klienta, jednego z dwóch uprawnionych do otrzymania odszkodowania i zadośćuczynienia za represje komunistyczne.

 

Sygn. akt III Ko  30/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 marca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach w III Wydziale Karnym

 

w składzie:

                        Przewodniczący   Sędzia MS                        

                        Protokolant st. sekr. sąd. MRP 

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach:  JP

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2022 roku

wniosku   AN

o zasądzenie  zadośćuczynienia i odszkodowania za pozbawienie wolności LK w sprawie b.WSR w Kielcach Sr 312/47

na podstawie art. 8  ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (t.j. Dz.U.2020.1820)

orzeka: 

I. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz AN kwotę 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku tytułem zadośćuczynienia;

II. oddala wniosek w pozostałej części;

III. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Ewy Wąsowicz kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych z tytułu pomocy prawnej świadczonej wnioskodawczyni;

IV. stwierdza, że koszty postępowania w sprawie ponosi Skarb Państwa;

                                                                                                       Sędzia MS