Szczecin - Odszkodowanie za represje

Szczecin - Odszkodowanie za represje komunistyczne - wyrok

Dla rodziny represjonowanego w Szczecinie uzyskaliśmy kwotę 951 807,99 zł odszkodowania i zadośćuczynienie za represje komunistycznej za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

 

 


Szczecin- Odszkodowania za represje komunistyczne

Osoby, które aktywnie przeciwstawiały się reżimowi komunistycznemu, walczyły o niepodległość Polski i zostały osadzone w więzieniach mają prawo uzyskać należną rekompensatę finansową. W latach 1944-1989 wiele osób poddano represjom, takim jak internowanie, przedłużenie służby wojskowej czy nawet pozbawienie wolności, wielu też zostało zamordowanych.

 

Odszkodowanie za represje komunistyczne - pomoc prawna

 

 Byłeś represjonowany? Ktoś z twojej rodziny przeżył represje komunistyczne? A może ktoś ze znajomych nie otrzymał jeszcze zadośćuczynienia i odszkodowania za doznane represje stalinowskie?

Skontaktuj się ze mną, Prowadzę sprawy w całej Polsce, między innymi we Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku czy też w Krakowie i w wielu innych miejscowościach.

Z chęcią pomogę uzyskać należne odszkodowanie za represje.

Tel. (+48) 726 670 454 (obsługuję również klientów z zagranicy) 

Tel. (+48) 71 707 27 27

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Szczecin

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne 

Wyrok sądu

 

 


 

Sygn. akt III Ko 626/20

 

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Dnia 7 marca 2022 roku

 

Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny

 

w składzie:

Przewodniczący:                    SSO TB

Protokolant:                           sekr. sąd. AP

przy udziale prokuratora IT

po rozpoznaniu dnia 2.12.2021 roku, 24.01.2022 roku, 7.03.2022 roku

sprawy z wniosku JO, WW, SR, GO i EŻ

o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania wobec MO wyroku wydanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie w dniu 18 czerwca 1951 roku, w sprawie Sr 139/51

                               

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1693) zasądza od Skarbu Państwa, w związku z wykonaniem wobec MO wyroku wydanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie w dniu 18 czerwca 1951 roku, w sprawie Sr 139/51:

- na rzecz wnioskodawców JO i WW kwoty po 230 000 złotych (dwieście trzydzieści tysięcy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

- na rzecz wnioskodawców JO i WW kwoty po 163 935,91 złotych (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć zł dziewięćdziesiąt jeden gr) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę,

- na rzecz wnioskodawców SR, GO i EŻ kwoty po 54.645,39 złotych (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści pięć zł trzydzieści dziewięć gr) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę.

2. W pozostałym zakresie wniosek oddala.

3. Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawców JO i WW kwoty po 384 (trzysta osiemdziesiąt cztery) złotych, a na rzecz wnioskodawców SR, GO i EŻ kwoty po 336 (trzysta trzydzieści sześć) złotych, tytułem zwrotu kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru.

4. Koszty sądowe ponosi Skarb Państwa.