Upadłość Białoruś

Białoruś - Upadłość - Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Ustawa prawo upadłościowe przewiduje możliwość ogłoszenia upadłości np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . Dowiedz się więcej...

 

Postępowanie upadłościowe ma na celu podział majątku upadłego dłużnika pomiędzy jego wierzycieli, aby ich roszczenia w jak najwyższym stopniu zostały zaspokojone. Podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Spółka, podobnie jak inni dłużnicy, jest uważana za niewypłacalną, jeżeli utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji zaistnienia przesłanki niewypłacalności jest obowiązkiem zarządu. Masz pytania skontakuj się z nami.

 

Upadłość na Białorusi

 

Dłużnik ma obowiązek złożyć w sądzie wniosek o upadłość w przypadku, jeśli:

- zaspokojenie roszczenia wierzyciela (wierzycieli) spowoduje uniemożliwienie wykonania pieniężnego zobowiązań wobec innych wierzycieli,

- wspólnicy (właściciel mienia dłużnika) podjęli uchwałę o złożeniu w sądzie wniosku o upadłość;

- w innych przypadkach art. 12 ustawy z dnia 13.07.2012 r. – O upadłości (bankructwie).

 

Kto ma prawo do złożenia wniosku o upadłość?

Wierzyciel może złożyć w sądzie wniosek o upadłość dłużnika w przypadku, jeśli jednocześnie spełnione są następujące warunki:

- wierzyciel posiada wiarygodne, potwierdzone dokumentalnie dane potwierdzające niewypłacalność dłużnika, która ma albo będzie miała charakter stały;

- zastosowanie do dłużnika egzekucji przymusowej, która okazała się bezskuteczna w ciągu trzech miesięcy albo się okazało, że brak u dłużnika majątku niezbędnego dla wykonania tego tytułu wykonawczego;

- wysokość zadłużenia wobec wierzyciela składającego wniosek do sądu wynosi co najmniej 100 kwot bazowych (w przypadku dłużnika z udziałem państwa – co najmniej 2500 kwot bazowych)

 

Orzeczenie sądu w sprawie upadłości

Po rozpatrzeniu wniosku o upadłość sąd gospodarczy wydaje jedno z następujących orzeczeń:

  • o sanacji;
  • o otwarciu postępowania likwidacyjnego;
  • o umorzeniu postępowania

 

Sanacja

Termin sanacji nie może przekroczyć 18 miesięcy od dnia wydania orzeczenia sądu.

Sąd może na wniosek zebrania wierzycieli lub zarządcy skrócić lub wydłużyć termin sanacji o 12 miesięcy.

 

Postępowanie likwidacyjne w ramach bankructwa - terminy

Termin postępowania likwidacyjnego nie może przekroczyć 1 roku od dnia wydania orzeczenia sądu. Sąd może wydłużyć termin postępowania likwidacyjnego o 6 miesięcy.

 

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na Białorusi

Wierzycieli zgłaszają swoje wierzytelności dłużnikowi w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie o otwarciu postępowania konkursowego (upadłościowego).

Zgłoszenie wierzytelności wysyła się do dłużnika pod adresem wskazanym w ogłoszeniu oraz do sądu gospodarczego, który prowadzi postępowanie w sprawie upadłości (bankructwa). Do zgłoszenia załącza się dokumenty potwierdzające wierzytelność.

Nie wiesz jak to zrobić skontaktuj się z nami.

 

Zarządca (syndyk) zaspokaja wierzytelności zgodnie z rejestrem wierzytelności

Wierzytelności każdej następnej kolejności są zaspokajane po całkowitym zaspokojeniu wierzytelności poprzedniej kolejności.

Wierzytelności, które nie zostały zaspokojone za przyczyną niewystarczającego majątku, uznawane są za wygasłe.

Wierzyciele, których wierzytelności nie zostały zaspokojone w całości w związku z niewystarczającym majątkiem dłużnika, mogą żądać zaspokojenia swoich wierzytelności od osób trzecich, które otrzymały majątek wbrew prawu. Takie prawo przysługuje wierzycielowi w ciągu 10 lat od dnia zamknięcia postępowania likwidacyjnego.

 


Upadłość na Białorusi - pomoc Adwokata

Z doświadczenia wiemy, że postępowanie o upadłość powinno być dobrze przeanalizowany i przygotowane przez profesjonalistę bo to ono jest podstawą sukcesu zarówno dla upadłej spółki, zarządu spółki czy też wierzycieli.

Nasza kancelaria specjalizuję się w restrukturyzacji, oddłużaniu i upadłości gospodarczej. Możemy również zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym w kraju jak i zagranicą. Proponujemy wstępną analizę Twoją sytuacji, w  celu znalezienia optymalnego rozwiązanie – postaramy  się uratować Twoją firmę.

 


Problem z Białoruskim dłużnikiem? Ogłosił upadłość? Chcesz zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Skontaktuj się z naszą kancelarią: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń +48 71 707 27 27

Weryfikacja wstępna sprawy w naszej kancelarii jest oczywiście bezpłatna, poufna i niezobowiązująca do zawarcia umowy. Skorzystaj bez ryzyka.

 


 

Obsługę prawną w sprawach windykacyjnych oraz upadłościowych prowadzimy w kraju jak i zagranicą min.:

Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia,  Portugalia,  Rosja,  Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy