Przedawnienie należności na Białorusi

Ile czasu możemy dochodzić swoich należności na Białorusi? Postaramy się streścić to w tym artykule.

Przedawnienie należności oznacza że dług istnieje, dług nie wygasa z urzędu i nie przestaje być zobowiązaniem. Masz problem z dłużnikiem z Białorusi, który nie zapłacił za należne faktury? Zastanawiasz się czy termin płatności już minął?

Przedawnienie należności na Białorusi

- celem tej instytucji jest uregulowanie realnych stosunków prawnych między wierzycielem a dłużnikiem, ma ono ogromne znaczenie dla obrotu gospodarczego.

Upływ terminu przedawnienia lub terminu prekluzyjnego powoduje wygaśnięcie prawa do wykonania uprawnienia oraz niedopuszczalność wytoczenia powództwa; a zatem pozew wniesiony w takich okolicznościach zostaje uznany za niedopuszczalny bez badania istoty sprawy.

Należy pamiętać jednak, że przedawniona należności nie jest anulowaną należności, można jej żądać od dłużnika dalej, ale mamy znacznie mniej możliwości jej dochodzenia.

Instytucja przedawnienia spełnia w systemie prawnym określone cele, przede wszystkim daje ochronę dłużnikom przed długotrwałą bezczynnością wierzyciela.

 

Przedawnienie długu na Białorusi

Ogólny termin przedawnienia na Białorusi wynosi trzy lata (art. 196, 197 kodeksu cywilnego).

Jeśli jednak roszczenie wynika z umowy międzynarodowej sprzedaży termin przedawnienia wynosi cztery lata (art. 8 konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.).

Bieg terminu przedawnienia przerywa się, gdy wierzyciel podejmie jakiekolwiek działanie, które w myśl przepisów prawa właściwego dla sądu, przed którym wszczęto postępowanie, uznane zostanie za rozpoczynające postępowanie sądowe przeciwko dłużnikowi (art. 13 tejże konwencji).

 

Białoruski dłużnik nie płaci w terminie swoich długów?

Skontaktuj się z naszą kancelarią: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń +48 71 707 27 27

Weryfikacja sprawy windykacyjnej w naszej kancelarii jest oczywiście bezpłatna, poufna i niezobowiązująca do zawarcia umowy. Skorzystaj bez ryzyka.

 


 

Windykację należności prowadzimy w kraju jak i zagranicą min.:

Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia,  Portugalia,  Rosja,  Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy