Windykacja w Holandii

Windykacja - Holandia

Windykacja w Holandii

- Jak prowadzić skuteczną windykację w Holandii?

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi kompleksowe usługi windykacyjne w Holandii. Początkowo proponujemy windykację należności polubowną.

 Adwokat wysyła dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Przeprowadza działania zmierzające do dobrowolnego uiszczenia płatności oraz informuje o możliwości wszczęcia postępowania sądowego w razie odmowy i konsekwencjach takiego kroku. Zazwyczaj działania adwokata mają duży wpływ na dłużnika do spłaty należności.

 


BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY POD KĄTEM REALNOŚCI JEJ ODZYSKANIA.


 

Postępowanie sądowe przeciwko dłużnikowi z Holandii

Przeprowadzamy postępowanie sądowe w stosunku do dłużników z Holandii, mamy możliwość wytoczyć powództwo o europejski nakaz zapłaty w Polsce lub w Holandii. Oczywiście polskim wyrokom czy nakazom zapłaty uzyskujemy europejski tytuł egzekucyjny. Oba powyższe postanowienia umożliwiają skutecznie wnieść sprawę do komornika sądowego (deurwaarder).

Windykacja w Holandii na etapie egzekucji komorniczej

Holenderski dłużnik nie płaci? Po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądowego, należy złożyć wniosek egzekucyjny w języku niderlandzkim do konkretnego komornika sądowego zgodnie z rejonem gdzie dłużnik ma siedzibę lub mieszka. Należy dołączyć oryginał wyroku, europejskiego nakazu zapłaty wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niederlandzki. Zgodnie z holenderskim kodeksem postępowania cywilnego, komornik w pierwszej kolejności wysyła lub doręcza decyzję sądu dłużnikowi. Dopiero po doręczeniu powyższego może rozpocząć egzekucję.

 Windykacja w Holandii - Pomoc prawna

Kancelaria adwokacka mieści się we Wrocławiu, obsługujemy klientów z całego kraju jak i z zagranicy m.in. z Holandii, USA, Belgii oraz Wielkiej Brytanii i Szwecji i innych. Formalności możemy załatwić telefonicznie, zdalnie przez Internet czy też za pośrednictwem poczty / kuriera co pozwoli uniknąć kosztownych podróży do Polski. Adwokat kompleksowo przeprowadzi całą procedurę windykacyjną, sądową i egzekucyjną, a w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika, zgłosi wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Holandii i będzie prowadzić nadzór nad tym postępowaniem.

Masz pytania skontaktuj się z nami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu należności międzynarodowych.

 

Zajmujemy się windykacją należności zagranicznych na terenie Państw:

Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia,  Portugalia,  Rosja,  Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.