Odszkodowanie za represje Wrocław

Odszkodowanie za represje - Wrocław - Wyrok sądu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie dla dzieci osoby represjonowanej. Kolejny mój sukces.

Odszkodowanie za represje

 

Ojciec moich klientów spędził w więzieniu komunistycznym około 2,5 roku, był poddawany okrutnym torturom, maltretowany przez funkcjonariuszy reżimu komunistycznego, którzy znęcali się nad nim psychicznie i fizycznie poprzez bicie, kopanie i w inny nieludzki sposób torturowanie.

Udało się wywalczyć bardzo wysokie odszkodowanie w kwocie 612 562 zł, na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz.149 z późn. zmianami).

 


 

Odszkodowanie za represje - Wrocław

 

Jeżeli Państwo lub ktoś z Państwa bliskich był represjonowany, internowanych w związku z działalnością w latach 1944-1989 na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego należy się zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje. Zapraszam do współpracy nasza kancelaria adwokacka mieści się we Wrocławiu ale prowadzę sprawy na terenie całej Polski.

 


 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

 

WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA

 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

TEL. +48 726 670 454 lub +48 71 707 27 27

 


 

Poniżej przedstawię Państwu Wyrok Sądu z Wrocławia jaki uzyskałam w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje.

 

 

Sygn. akt III Ko 61/21

 

W Y R O K

W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

                                                   Wrocław, dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w Wydziale III Karnym w składzie :

     

Przewodniczący – Sędzia SO Zbigniew Muszyński,                 

   Protokolant : Małgorzata Foj

   przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Tadeusza Kaczana

   po rozpoznaniu w dniu 21.04.2021r.

   sprawy z wniosku HS, TS, ZS

   z dnia 30 listopada 2020 r. ( data  wpływu), złożonego za pośrednictwem  

   swego pełnomocnika adw. Ewy Wąsowicz

 

   o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu wydania i wykonania orzeczenia sądu       

 

  • na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz.149 z późn. zmianami), zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawców HS, TS, ZS, łączną kwotę 612 562 zł ( sześćset dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa PLN) tj. po 204 187 zł ( dwieście cztery tysiące sto osiemdziesiąt siedem PLN) wobec każdego z nich, wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę od dnia uprawomocnienia się wyroku, tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikłą z wydania i wykonania wyroku b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 5 marca 1946r., sygn. akt G 54/56 dot. WS, przy czym oddala dalej idące żądania wnioskodawców w tym przedmiocie;
  • na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz.149 z późn.zmianami), oddala żądania wnioskodawców w zakresie odszkodowania;
  • zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawców, kwotę po 240 zł wobec każdego z nich, tytułem zwrotu kosztów ustanowienia zastępstwa procesowego;
  • kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa;

                                        Sędzia Zbigniew Muszyński