Odszkodowanie dla Represjonowanych

Odszkodowanie dla Represjonowanych

Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu zadośćuczynienia i odszkodowania dla osób represjonowanych (oraz ich rodzin, dzieci, małżonków, rodziców) za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w okresie komunizmu, stalinizmu. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w tej materii. Działamy na terenie całej Polski.

 

Masz pytania skontaktuj się bezpośrednio ze mną Adwokat Ewą Wąsowicz

nr tel bezpośredniego do mnie to +48 726 670 454

lub poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA - ZAPRASZAMOdszkodowanie dla Represjonowanych w okresie komunizmu / stalinizmu

 

Działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w okresie komunizmu winna być w dzisiejszych czasach szczególnie wynagradzana, zwłaszcza, gdy bezpośrednią reakcją ówczesnych władz były dotkliwe represje i internowania. Wyrównaniu szkód związanych z reperkusjami ze strony w/w polskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organów pozasądowych w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., służyć ma tzw. ustawa lutowa (Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 149)). Daje ona możliwość zrehabilitowania osób represjonowanych przez reżim.

 

Odszkodowanie dla osób represjonowanych - Komu przysługuje zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje komunistyczne?

 

Zgodnie ustawą lutową, o należności tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa może starać się:

  • osoby represjonowane, wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia, o którym mowa w art. 1,
  • internowani w związku z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego,
  • osoby, które w okresie od 1 listopada 1982 roku do 28 lutego 1983 roku pełniły czynną służbę wojskową, do której odbycia zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
  • mieszkające obecnie bądź w chwili śmierci w Polsce, represjonowane przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe, działające na obecnym terytorium Polski w okresie od 1 lipca 1944 roku do 31 grudnia 1956 roku, za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
  • dziecko matki pozbawionej wolności, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia, które przebywało wraz z matką w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia lub którego matka w okresie ciąży przebywała w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia.

 

Odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych

 

Uprawnionymi do wystąpienia z żądaniem o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie są osoby represjonowane, a w przypadku ich śmierci uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci oraz rodziców.

Jak z powyższego wynika, śmierć osoby, która doświadczyła represji za działalność patriotyczną w latach komunizmu, nie oznacza, że jej roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody (materialnej i niematerialnej – krzywdy) przestało istnieć. Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w ustawy lutowej z uprawnienia odszkodowawczego mogą skorzystać najbliżsi zmarłego, wymienieni enumeratywnie w przepisie.

 

Odszkodowanie dla Represjonowanych - Co zrobić aby dochodzić takiego odszkodowania?

 

Przesłanką do wszczęcia takiego postępowania odszkodowawczego jest uzyskanie postanowienia sądu o unieważnieniu orzeczenia wydanego przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy pozasądowe w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., jak również orzeczenia wydanego za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom.

W pierwszej kolejności należy więc złożyć wniosek o unieważnienie takiego wyroku. Oczywiście pomożemy Ci to zrobić.

 

Jak unieważnić wyrok sądu komunistycznego?

 

Uprawnionymi do wystąpienia z takim wnioskiem są:

- Osoba represjonowana

- Rzecznik Praw Obywatelskich

- Minister Sprawiedliwości

- Prokurator

- Organizacja zrzeszająca osoby represjonowane

- Osoba uprawniona do składania na korzyść osoby represjonowanej środków odwoławczych

W sytuacji, gdy osoba represjonowana zmarła, jest nieobecna w kraju lub chora psychicznie, wniosek może zostać złożony także przez jej krewnego w linii prostej (dzieci osoby represjonowanej), przysposabiającego lub przysposobionego, rodzeństwo oraz małżonka.

Mając takie postanowienie, osoba uprawniona może w ciągu roku od jego uprawomocnienia, wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 

Odszkodowanie dla Represjonowanych - Jak uzyskać odpowiednio wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za represjonowanie w czasach PRL?

 

Sprawy związane z dowodzeniem przed sądem kwot adekwatnych do szkód materialnych oraz rozmiaru cierpień fizycznych i psychicznych dla osób represjonowanych wymagają bogatego doświadczenia i odpowiedniego przygotowania. Nasza Kancelaria jest w stanie to Państwu zapewnić. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc w sprawach o odszkodowanie dla Represjonowanych. Uzyskujemy  odszkodowania dla naszych Klientów, zapewniając wsparcie na wszystkich etapach takiego postępowania.

 

Otrzymałeś dokumenty z IPN (Instytut Pamięci Narodowej)

skontaktuj się z nami.

 

Nasza kancelaria adwokacka z siedzibą we Wrocławiu obsługuje klientów w całego kraju jak i z zagranicy m.in. z Niemiec, USA, Kanadzy, RPA oraz Wielkiej Brytanii i Szwecji i innych.

Formalności możemy załatwić telefonicznie, zdalnie przez Internet czy też za pośrednictwem poczty / kuriera co pozwoli uniknąć kosztownych podróży do Polski.

Adwokat zastąpi klientów przed sądem.

 

Zapraszam do współpracy.

Ewa Wąsowicz Adwokat Represjonowanych