Odszkodowanie dla Represjonowanych

Odszkodowanie dla Represjonowanych

Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu zadośćuczynienia i odszkodowania dla osób represjonowanych (oraz ich rodzin, dzieci, małżonków, rodziców) za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w okresie komunizmu, stalinizmu. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w tej materii. Działamy na terenie całej Polski.

We Wrocławiu udało się nam wywalczyć bardzo wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne, bo ponad 2,1 mln zł, sprawdź czy tobie się takowe nie należy.

 

Masz pytania skontaktuj się bezpośrednio ze mną Adwokat Ewą Wąsowicz

nr tel bezpośredniego do mnie to +48 726 670 454

lub poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA - ZAPRASZAMOdszkodowanie dla Represjonowanych w okresie komunizmu / stalinizmu

 

Działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w okresie komunizmu winna być w dzisiejszych czasach szczególnie wynagradzana, zwłaszcza, gdy bezpośrednią reakcją ówczesnych władz były dotkliwe represje i internowania. Wyrównaniu szkód związanych z reperkusjami ze strony w/w polskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organów pozasądowych w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., służyć ma tzw. ustawa lutowa (Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 149)). Daje ona możliwość zrehabilitowania osób represjonowanych przez reżim.

 

Odszkodowanie dla osób represjonowanych - Komu przysługuje zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje komunistyczne?

 

Zgodnie ustawą lutową, o należności tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa może starać się:

  • osoby represjonowane, wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia, o którym mowa w art. 1,
  • internowani w związku z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego,
  • osoby, które w okresie od 1 listopada 1982 roku do 28 lutego 1983 roku pełniły czynną służbę wojskową, do której odbycia zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
  • mieszkające obecnie bądź w chwili śmierci w Polsce, represjonowane przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe, działające na obecnym terytorium Polski w okresie od 1 lipca 1944 roku do 31 grudnia 1956 roku, za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
  • dziecko matki pozbawionej wolności, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia, które przebywało wraz z matką w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia lub którego matka w okresie ciąży przebywała w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia.

 

Odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych

 

Uprawnionymi do wystąpienia z żądaniem o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie są osoby represjonowane, a w przypadku ich śmierci uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci oraz rodziców.

Jak z powyższego wynika, śmierć osoby, która doświadczyła represji za działalność patriotyczną w latach komunizmu, nie oznacza, że jej roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody (materialnej i niematerialnej – krzywdy) przestało istnieć. Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w ustawy lutowej z uprawnienia odszkodowawczego mogą skorzystać najbliżsi zmarłego, wymienieni enumeratywnie w przepisie.

 

Odszkodowanie dla Represjonowanych - Co zrobić aby dochodzić takiego odszkodowania?

 

Przesłanką do wszczęcia takiego postępowania odszkodowawczego jest uzyskanie postanowienia sądu o unieważnieniu orzeczenia wydanego przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy pozasądowe w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., jak również orzeczenia wydanego za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom.

W pierwszej kolejności należy więc złożyć wniosek o unieważnienie takiego wyroku. Oczywiście pomożemy Ci to zrobić.

 

Jak unieważnić wyrok sądu komunistycznego?

 

Uprawnionymi do wystąpienia z takim wnioskiem są:

- Osoba represjonowana

- Rzecznik Praw Obywatelskich

- Minister Sprawiedliwości

- Prokurator

- Organizacja zrzeszająca osoby represjonowane

- Osoba uprawniona do składania na korzyść osoby represjonowanej środków odwoławczych

W sytuacji, gdy osoba represjonowana zmarła, jest nieobecna w kraju lub chora psychicznie, wniosek może zostać złożony także przez jej krewnego w linii prostej (dzieci osoby represjonowanej), przysposabiającego lub przysposobionego, rodzeństwo oraz małżonka.

Mając takie postanowienie, osoba uprawniona może w ciągu roku od jego uprawomocnienia, wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 

Odszkodowanie dla Represjonowanych - Jak uzyskać odpowiednio wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za represjonowanie w czasach PRL?

 

Sprawy związane z dowodzeniem przed sądem kwot adekwatnych do szkód materialnych oraz rozmiaru cierpień fizycznych i psychicznych dla osób represjonowanych wymagają bogatego doświadczenia i odpowiedniego przygotowania. Nasza Kancelaria jest w stanie to Państwu zapewnić. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc w sprawach o odszkodowanie dla Represjonowanych. Uzyskujemy  odszkodowania dla naszych Klientów, zapewniając wsparcie na wszystkich etapach takiego postępowania.

 

Jak wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne można otrzymać?

 

Jednym z najczęstszych pytań, jakie otrzymuję od Klientów w sprawach odszkodowawczych za represje komunistyczne, jest pytanie o wysokość kwot, jakie mogą być zasądzone na ich rzecz tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia.

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ każda sprawa może przedstawić zupełnie inny stan faktyczny a w przepisach prawa nie funkcjonuje żaden „taryfikator”, według którego można byłoby wyliczyć konkretne kwoty. Oszacowanie zadośćuczynienia czyli rekompensaty za szkody niemajątkowe, a zatem wszystkie krzywdy i cierpienia osoby represjonowanej wymaga dokładnej analizy wszystkich okoliczności, jakie towarzyszyły tym represjom, sytuacji samego represjonowanego i szeroko pojętych skutków tych represji. Kwestia miarkowania zadośćuczynienia w takich sprawach jest zatem procesem dosyć złożonym. Odszkodowanie natomiast stanowi rekompensatę za szkody majątkowe wynikłe z represjonowania i może być ustalone tylko w oparciu o konkretne dane, których gromadzenie zazwyczaj po wielu latach od czasu represjonowania bywa kłopotliwe. Nie mniej, chcąc zaspokoić Państwa ciekawość w przedmiotowej, często poruszanej kwestii, postanowiłam przedstawić jak kształtowały się kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania, które zasądzane były w prowadzonych przeze mnie sprawach sądowych w ostatnim czasie.

Poniżej udostępniam Państwu takie zestawienie:

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Sygn. akt III Ko 160/21              2 134 790,00 zł

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Sygn. akt III Ko 326/22              1 574 113,00 zł

 

Sąd Okręgowy w Kaliszu Sygn. akt III Ko 27/22              1 295 000,00 zł

  

Sąd Apelacyjny w Szczecinie Sygn. akt II AKa 74/22                 205 193,47 zł

  

Sąd Okręgowy w Przemyślu Sygn. akt. II Ko 77/22                      81 159,24 zł

  

Sąd Okręgowy w Łodzi Sygn. akt IV Ko 1/22                 480 000,00 zł

  

Sąd Okręgowy w Gliwicach Sygn. akt IV Ko 26/21                 821 272,22 zł

 

Sąd Okręgowy w Kielcach Sygn. akt III Ko  30/22                   75 000,00 zł

  

Sąd Okręgowy w Warszawie Sygn. akt XII Ko 29/21                 240 000,00 zł

  

Sąd Okręgowy w Szczecinie Sygn. akt III Ko 626/20                 951 807,99 zł

  

Sąd Okręgowy w Gdańsku Sygn. akt: XI Ko 84/21                 282 659,00 zł

  

Sąd Okręgowy w Łodzi Sygn. akt XVIII Ko 23/21                 600 000,00 zł

  

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Sygn. akt  III Ko 457/21                   86 511,67 zł

 

Sąd Okręgowy w Krośnie Sygn. akt II Ko  66/21                 475 612,00 zł

  

Sąd Apelacyjny w Lublinie Sygn. akt II AKa 200/21                 140 000,00 zł

  

Sąd Okręgowy w Radomiu Sygn. akt II Ko 40/20                  160 000,00 zł

  

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Sygn. akt III Ko 61/21                 612 562,00 zł

  

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Sygn. akt III Ko 413/20                 150 844,00 zł

  

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Sygn. akt III Ko 268/19                   64 500,00 zł

  

Sąd Okręgowy w Warszawie Sygn. akt XII Ko 47/19                 787 000,00 zł

  

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Sygn. akt: III Ko 165/20                 600 000,00 zł

  

 

 

Otrzymałeś dokumenty z IPN (Instytut Pamięci Narodowej)

skontaktuj się z nami.

 

Nasza kancelaria adwokacka z siedzibą we Wrocławiu obsługuje klientów w całego kraju jak i z zagranicy m.in. z Niemiec, USA, Kanadzy, RPA oraz Wielkiej Brytanii i Szwecji i innych.

Formalności możemy załatwić telefonicznie, zdalnie przez Internet czy też za pośrednictwem poczty / kuriera co pozwoli uniknąć kosztownych podróży do Polski.

Adwokat zastąpi klientów przed sądem.

 

Zapraszam do współpracy.

Ewa Wąsowicz Adwokat Represjonowanych

tel. (+48) 726 670 454