zadośćuczynienie dla osoby bliskiej

Zadośćuczynienie dla rodziny osoby poszkodowanej

Nie ulega wątpliwości że dla osób bezpośrednio poszkodowanych wypadki niosą ze sobą daleko idące konsekwencje. Dla osób najbliższych osobie poszkodowanej te konsekwencje są bardzo dotkliwe, zmienia się całe życie. Osoby pośrednio poszkodowane doznają znaczącej krzywdy i cierpień.

 

Zadośćuczynienie dla osób bliskich osobie poszkodowanej

Czy w razie poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osobom najbliższym poszkodowanego może przysługiwać na podstawie art. 448 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia ich własnego dobra osobistego?

„Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.”- Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27.03.2018r. sygn. akt III CZP 36/17

Powyższa uchwałą Sądu Najwyższego powinna ujednolicić orzecznictwo sądowe w tej materii. Uchwała ta jest przychylna dla osób bliskich osoby poszkodowanej. Na pewno nie korzystna dla zakładów ubezpieczeniowych oraz osób zobowiązanych do wypłaty takich odszkodowań w formie zadośćuczynienia.

 

Zadośćuczynienie dla osób bliskich - trudne dla uzyskania, a jednak możliwe

Problem zadośćuczynienia dla osób bliskich osoby poszkodowanej jest bardzo złożony, bardzo indywidualny. Procesy sądowe są bardzo trudne bo należy udowodnić doznaną krzywdę i jakie zadośćuczynienie się za to należy.  W związku z powyższym rekomenduje skorzystać z usług dobrego adwokata specjalizującego się w odszkodowaniach.  Pełnomocnik prawny pomoże właściwie sformułować żądanie pozwu i wnioski dowodowe, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie postępowania sądowego i daje szanse na uzyskanie zadośćuczynienia dla osoby pośrednio poszkodowanej.

 

Zadośćuczynienie dla osób bliskich - Zwróć się o pomoc adwokata

Nasza kancelaria adwokacka dołoży wszelkich starań aby twój problem zbadać, przeanalizować najlepsze rozwiązania i uzyskać odpowiednie zadośćuczynienie za krzywdy jakie doznaliście. Skontakuj się już teraz.

Adwokat z Wrocławia obsługuje sprawy w całej Polsce.