egzekucja alimentów zagranicą

Windykacja - Egzekucja alimentów z zagranicy

Egzekucja alimentów z zagranicy

 

Dłużnik alimentacyjny wyjechał zagranicę? Nie wiesz jak ustalić miejsce zamieszkania dłużnika?

 

Egzekucja alimentów od dłużnika przebywającego za granicą jest możliwe.

To, że dłużnik wyjechał z Polski i nieznany jest jego adres zamieszkania nie oznacza, że nie uda się z niego ściągnąć alimentów.

Jeszcze niedawno było to utrudnione ze względu na skomplikowany stan prawny, niską świadomość społeczną w zakresie regulacji wspólnotowych oraz pewnego rodzaju chaos informacyjny polegający na trudnościach w uzyskaniu istotnych wiadomości dla osoby ubiegającej się o wypłatę należnych jej świadczeń alimentacyjnych od zobowiązanego zamieszkującego i pracującego za granicą.

Dłużnik alimentacyjny, który wyjechał za granicę, aby tym samym uniknąć zapłaty alimentów, nie jest  bezkarny. Przepisy prawne i zharmonizowane z nimi przepisy polskie pozwalają wierzycielom alimentacyjnym, sięgnąć po przychody osiągane przez dłużników za granicą celem zaspokojenia należności alimentacyjnych.

W przypadku chęci rozpoczęcia egzekucji komorniczej zagranicą, zaległość alimentacyjna powinna wynosić przynajmniej 3 miesiące.

 

 

Poniżej przedstawiam możliwości prawne egzekucji alimentów:

 

Egzekucja alimentów z zagranicy w trybie Rozporządzenia Rady

W trybie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 z dnia 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych,
które stosowane jest we współpracy z następującymi państwami:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo (Anglia i Walia, Irlandia Północna, Szkocja, Gibraltar).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych/wniosek o pomoc w ustaleniu miejsca zamieszkania dłużnika celem dochodzenia alimentów,
  2. kserokopia orzeczenia zasądzającego alimenty (wyroku, postanowienia, ugody sądowej),
  3. wyciąg z w/w orzeczenia na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 z 18.12.2016 r. (załącznik I/II)

Dokumenty wymienione w p. 2 i 3 wydaje na wniosek wierzyciela właściwy sąd, przed którym zapadło orzeczenie.
4. wykaz zaległości,
5. oświadczenie wstępne.

 

Egzekucja alimentów zagranicą w trybie Konwencji

W trybie Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej dnia 20.06.1956 r. w Nowym Jorku, która stosowana jest we współpracy z następującymi państwami:

Algieria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chorwacja, Czarnogóra, Dania, Ekwador, Estonia, Filipiny, Finlandia, Gwatemala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Monako, Niger, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Republika Srodkowo-Afrykańska, Serbia, Seszele, Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Watykan, Zielony Przylądek.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych,
  2. kserokopia orzeczenia zasądzającego alimenty (wyroku, postanowienia, ugody sądowej),

   (odpis orzeczenia wydaje na wniosek wierzyciela właściwy sąd, przed którym zapadło orzeczenie)

 1. wykaz zaległości,
  4. pełnomocnictwo dla organu (dostępne w Sekretariacie Sekcji),
  5. oświadczenie wstępne.

 

Egzekucja alimentów w trybie Konwencji Haskiej z 2007 r.

W trybie Konwencji Haskiej z 23.11.2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych przeznaczonych na rzecz dzieci i innych członków rodziny.

Stronami Konwencji są: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Norwegia, Turcja, Ukraina, USA

Konwencja ma zastosowanie:

 • do zobowiązań alimentacyjnych wobec osoby, która nie ukończyła 21 lat, wynikających ze stosunków między rodzicami a dziećmi
 • do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami, w sytuacji gdy wniosek składany jest jednocześnie z wnioskiem o odzyskanie alimentów na rzecz uprawnionego poniżej 21 roku życia
 • do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami – z wyłączeniem rozdziałów II i III w/w Konwencji

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie wstępne
 • wniosek osoby uprawnionej o uznanie lub uznanie i wykonanie orzeczenia
 • odpis wyroku/postanowienia/ugody
 • wykaz zaległości alimentacyjnych
 • jeżeli uprawniony do alimentów ukończył 18 lat do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

 

Egzekucja alimentów zagranicą zasada wzajemności Kanada

Z uwagi na istnienie wzajemności pomiędzy RP a rządami prowincji Kanady: Alberta, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Ontario, Saskatchewan, Terytoria Północno-Zachodnie, Wyspa Księcia Edwarda w zakresie uznawania orzeczeń sądowych w sprawach ze stosunków rodzinnych uwzględniających roszczenia o alimenty, możliwe jest dochodzenie alimentów od osoby zamieszkałej w jednej z wyżej wymienionych prowincji, na wniosek osoby uprawnionej, zamieszkałej w Polsce.

Realizacja świadczeń alimentacyjnych przez zobowiązanych zamieszkujących na terenie prowincji Brytyjska Kolumbia i Quebec może odbywać się tylko na zasadzie dobrowolnego poddania się obowiązkowi alimentacyjnemu.

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć w sprawie o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych w Kanadzie, w zakresie wzajemności wykonywania orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych:

 1. wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku i o jego przymusowe wykonanie,
    2. kserokopia orzeczenia zasądzającego alimenty (wyroku, postanowienia, ugody sądowej),

      Odpis orzeczenia wydaje na wniosek wierzyciela właściwy sąd, przed którym zapadło orzeczenie.

 1. pisemne oświadczenie złożone przed notariuszem o wysokości zaległych alimentów,
 2. odpis skrócony aktu urodzenia (dla dziecka ze związku małżeńskiego), odpis zupełny aktu urodzenia (dla dziecka spoza związku małżeńskiego),

 

Egzekucja alimentów zagranicą w trybie umów dwustronnych

Polska jest związana umowami dwustronnymi, na podstawie których można wykonywać orzeczenia zasądzające alimenty z następującymi państwami:

Algieria, Białoruś, Chiny, Irak, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Maroko, Mongolia, Rosja, Syria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wietnam.

Adwokat Rodzinny z Wrocławia - pomoc w egzekucji alimentów

Jeżeli nie wiesz jak się do tego zabrać, jeżeli obawiasz się, że przepisy prawne nie są dla Ciebie, nasza kancelaria adwokacka jest do twoich usług. Nasza kancelaria prawna mieści się we Wrocławiu, ale obsługujemy klientów z całej Polski.  Pamiętajmy, że w takich sprawach warto zaufać specjaliście. Dobry adwokat zajmie się waszym przypadkiem kompleksowo i z pewnością zwróci uwagę na kwestie, które sami, jako laicy moglibyśmy przeoczyć.

Adwokat rodzinny zajmujący się sprawami o alimenty ma duże doświadczenie i niewątpliwie pomoże odzyskać pieniądze za stracone nerwy.

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prawie rodzinnym. Wspieramy naszych Klientów już w zakresie negocjacji przed rozwodem. Reprezentujemy Klientów w sprawach o rozwód bez orzekania o winie oraz o rozwód z wyłącznej winy małżonka, jak również w sprawach o separację. Pomagamy w kwestii alimentów, ustalenia/zaprzeczenia ojcostwa, spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, i kontaktów z dzieckiem.

Zapraszam do współpracy

Ewa Wąsowicz - Adwokat Rodzinny z Wrocławia