Radom Odszkodowanie dla represjonowanych

Radom - Odszkodowanie za represje - Wyrok sądu

Kolejny pozytywny wyrok jaki uzyskaliśmy dla naszej klientki, córki osoby represjonowanej w czasach stalinowskich. Tym razem Sąd w Radomiu wydał wyrok 160 000 zł, naszym zdaniem był zbyt niski. Po akceptacji klientki skierowaliśmy apelację do Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który prawie dwukrotnie podwyższył kwotę zadośćuczynienia za represje.


Odszkodowanie za represje - Radom

 Byłeś represjonowany? Ktoś z twojej rodziny przeżył represje komunistyczne? A może ktoś ze znajomych nie otrzymał jeszcze zadośćuczynienia i odszkodowania za doznane represje stalinowskie?

Skontaktuj się ze mną, Prowadzę sprawy w całej Polsce, między innymi we Wrocławiu, Warszawie, Radomiu czy też w Lublinie i w wielu innych miejscowościach. Odległość nie gra roli.

Z chęcią pomogę uzyskać należne odszkodowanie za represje.

Tel. (+48) 726 670 454 (obsługuję również klientów z zagranicy, min. USA, Australii czy Tajlandii i innych)

tel. (+48) 71 707 27 27

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Poniżej przedstawiam wyrok sądu w Radomiu odszkodowania i zadośćuczynienia za represje stalinowskie

 

Sygn. akt        II Ko 40/20              

W Y R O K 

W   IMIENIU   RZECZYPOSPOLITEJ   POLSKIEJ

 

Dnia 30 kwietnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Radomiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący :  Sędzia (del.) ….

Sędziowie:        -------------------------------------------------     

Protokolant:   st. sek. sąd. …

                                                                        

w obecności Prokuratora 

po rozpoznaniu w dniach 25 lutego, 30 marca i 22 kwietnia 2021 r. sprawy z wniosku:

w przedmiocie zasądzenia odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikające z postępowania zakończonego wydaniem wobec jej ojca … wyroku z dnia 22 stycznia 1947 r. w sprawie R 47/46 Sądu Rejonowego w Kielcach na sesji wyjazdowej w Radomiu i pozbawienia wolności go wolności w tej sprawie w okresie od 22.06.1945 r.-22.07.1945 r. i od 27.10.1945 r.-28.01.1947 r.  

 

I. na podstawie art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 1991r. Nr 34 poz. 149 ze zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz  kwotę 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wynikłe z postępowania zakończonego wydaniem wobec jej ojca …, s… zd. … ur. …. w Pionkach, wyroku z dnia 22 stycznia 1947 r. w sprawie R 47/46 Sądu Rejonowego w Kielcach na sesji wyjazdowej w Radomiu i pozbawienia go wolności w tej sprawie w okresie od 22.06.1945 r.-22.07.1945 r. i 27.10.1945 r.-28.01.1947 r.;----

II. w pozostałej części żądanie wniosku oddala;------------------------------------------

III. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz … kwotę 590,40 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych i 40/100) tytułem wydatków za udzieloną jej pomoc prawną;---------------------------------------------------------------------------------

IV. określa, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.----------------------------    


 ODSZKODOWANIE DLA REPRESJONOWANYCH - RADOM