Odszkodowanie za prywatne leczenie po wypadku

Odszkodowanie za prywatne leczenie po wypadku z OC

Przepis art. 362 kodeksu cywilnego stanowi, że jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Na podstawie tego przepisu ubezpieczyciele notorycznie odmawiają zwrotu kosztów leczenia poniesionych przez poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w prywatnych placówkach medycznych. Ubezpieczyciele stoją na stanowisku, iż poszkodowany korzystając z prywatnej służy zdrowia zwiększa szkodę, gdyż mógł skorzystać ze świadczeń realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a co za tym idzie ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za leczenie w prywatnych placówkach.

 

Odszkodowanie za leczenie prywatne może pokryć ubezpieczyciel

 

Z przedstawionych powyżej stanowiskiem nie można się zgodzić, a niezrefundowanych przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w prywatnych placówkach należy się domagać na drodze sądowej. Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej analizy, jednakże faktem jest, że od dawna powszechna służba zdrowia jest niewydolna, czas oczekiwania na wizyty lekarskie jest zbyt długi, a i dostępność lekarzy w ramach publicznej służby zdrowia jest coraz mniejsza. Są to powody dla których nie można od razu zakładać, że lecząc się w prywatnej placówce zwiększamy szkodę. Zdrowie poszkodowanego jest najważniejsze i to poszkodowany ma prawo dążyć do tego, aby skutki wypadku komunikacyjnego były dla niego jak najmniej uciążliwe. Długotrwałe oczekiwanie na rehabilitacje powypadkową w ramach NFZ mija się z celem, gdyż wyłącznie szybkie realizowanie zaleceń lekarskich ma sens i pomoże poszkodowanemu na usprawnienie, czy też całkowite wyzdrowienie.

 

Odszkodowanie po wypadku - stanowisko sądów

 

O tym, że publiczna służba zdrowia nie działa w sposób satysfakcjonujący wiedzą także sądy. Są liczne orzeczenia, w których sądy zobowiązywały ubezpieczycieli do zwrotu poniesionych przez poszkodowanych kosztów leczenia w placówkach prywatnych. Jako główne argumenty przemawiające za tym, że leczenie prywatne było uzasadnione i celowe wskazywano:

  • Ograniczenie dostępu do nieodpłatnych usług medycznych świadczonych w ramach NFZ,
  • Długie oczekiwanie na świadczenie usługi w ramach publicznej służby zdrowia,
  • Większa szansa na bardziej efektywne i skuteczniejsze leczenie w prywatnej placówce medycznej,
  • Oferowanie szerszego zakresu świadczeń oraz wyższego poziomu i jakości usług medycznych przez prywatną placówkę ochrony zdrowia w porównaniu z usługami świadczonymi przez publiczną służbę zdrowia.

Należy pamiętać, że ubezpieczyciel jest zobowiązany pokryć koszty uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego. Poszkodowany nie może być pozbawiony możliwości korzystania z leczenia lub rehabilitacji, które mogłyby doprowadzić do odpowiedniego efektu restytucyjnego w zakresie jego stanu zdrowia, nawet jeżeli realizowane świadczenia medyczne powodować mogą powstanie odpowiednich, zwiększonych kosztów.

 

Zwrot kosztów prywatnego leczenia z OC sprawcy

 

Kodeks Cywilny daje nam podstawę prawną żądania o wypłatę odszkodowania za zwrot kosztów leczenia prywatnego po wypadku komunikacyjnym, która oparta jest na artykule 444 §1 kodeksu cywilnego.

„W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.”

 

Odszkodowanie za koszty leczenia w pandemii Covid-19

 

To istotne, aby znać swoje prawa, szczególnie teraz w czasach pandemii COVID-19, gdy prywatna służba zdrowia jest praktycznie jedyną realną szansą na leczenie powypadkowe.

Należy pamiętać, że Poszkodowani na skutek wypadku komunikacyjnego lub drogowego nie muszą korzystać wyłącznie ze świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 


Masz pytania? Uległeś wypadkowi lub ktoś z twoich bliskich był poszkodowany? Skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką.


WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA


 

tel. 71 707 27 27

 

email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Adwokat Wrocław, Koszalin, Słupsk