Unieważnienie wyroku stalinowskiego

Unieważnienie wyroku stalinowskiego - komunistycznego

Do unieważnienie wyroku stalinowskiego mają prawo osoby represjonowane lub najbliższa rodzina, które to w okresie od 1 stycznia 1944r. do 31 grudnia 1989 r. były represjonowane przez reżim komunistyczny, poprzez wydanie przez organy ścigania lub organy sprawiedliwości orzeczenia (wyroków) w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego albo z powodu takiej działalności jak też za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom.

 

Uniewinnienie osoby represjonowanej czyli unieważnienie wyroku komunistycznego

 

Stwierdzenie nieważności wyroku jest równoznaczne z uniewinnieniem osoby represjonowanej.

 

 

Wniosek o unieważnienie wyroku stalinowskiego

 

Stwierdzenie nieważności następuje na wniosek. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest:

  1. Osoba represjonowana
  2. W sytuacji gdy osoba represjonowana zmarła, wniosek może zostać złożony także przez jej krewnego – dzieci, rodzeństwo oraz małżonka.
  3. Instytut Pamięci Narodowej (IPN)
  4. Rzecznik Praw Obywatelskich
  5. Minister Sprawiedliwości
  6. Prokurator
  7. Organizacja zrzeszająca osoby represjonowane
  8. Osoba uprawniona do składania na korzyść osoby represjonowanej środków odwoławczych

 

Wyrok uniewinniający  walczących w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

 

Kara w całości lub w części została wykonana lub zastosowana została amnestia, abolicja, zatarcie skazania, akt łaski, przedawnienie, zadośćuczynienie lub też osoba represjonowana zmarła, nie zwalnia z możliwości ubiegania się o rehabilitację  i walczenia o dobre imię osoby walczącej z reżimem komunistycznym poprzez unieważnienie wyroku. Sąd może na wniosek orzec  podanie treści wyroku do publicznej wiadomości.

 

Unieważnienie wyroku stalinowskiego - odszkodowanie i zadośćuczynienie

 

Osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia, zgodnie z art. 8 ust. 1. ustawy lutowej przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania orzeczenia albo decyzji. W razie śmierci tej osoby uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci i rodziców.

Osobom represjonowanym zgodnie z wyrokami sądu komunistycznego konfiskowano mienie. Osoby skazane traciły między innymi nieruchomości. W przypadku unieważnienia wyroku osobie uprawnionej będzie przysługiwał zwrot takiego mienia lub jej równowartość.

 

Koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

 

Wyrok został unieważniony – jak domagać się odszkodowania? Masz pytania? - Adwokat pomoże

 

Skontaktuj się z naszą kancelarią, prowadzimy dziesiątki podobnych spraw na terenie całej Polski. Zapraszamy.