Upadłość w Holandii

Holandia – Upadłość - Zgłoszenie wierzytelności

Upadłość w Holandii

W Niderlandach (Holandii) mamy do czynienia z trzema rodzajami niewypłacalności (insolventie):

  • upadłość (faillissement)
  • moratorium
  • restrukturyzacja zadłużenia

Postępowanie upadłościowe w Holandii ma za zadanie zaspokojenie wszystkich wierzycieli upadłego w ramach jednego postępowania sądowego - upadłościowego. Niezależnie od przyjętego rodzaju postępowania niewypłacalności, warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu upadłościowym jest zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela.

Po rozpoczęciu postępowania upadłościowego, wierzyciele nie mogą wystąpić z odrębnym powództwem w celu zaspokojenia swoich roszczeń. Postanowienie dłużnika w stan upadłości gwarantuje, że wszyscy wierzyciele znajdują się w takiej samej sytuacji.

 

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Holandii (Niderlandach)

Po rozpoczęciu procedury upadłościowej w Holandii masz określony czas na zgłoszenie wierzytelności. W przypadku opóźnienia takiego zgłoszenia syndyk masy upadłościowej ma prawo nie uwzględnić wierzytelności w masie wierzycieli. W Holandii zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym należy doręczyć syndykowi masy upadłości. Zgłoszenie musi być przygotowane zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i w języku niderlandzkim.

 

Jak sprawdzić firmę w Holandii, czy nie jest w upadłości?

Orzeczenia dotyczące niewypłacalności wydają Sądy Okręgowe. Sądy te mają również za zadanie przekazanie zawiadomień o niewypłacalności Radzie Sądownictwa, która to obsługuje Centralny Rejestr upadłości w Holandii (Centraal Insolventieregister, CIR), która to gromadzi informacje o upadłości i moratoriach. Poza centralnym rejestrem upadłości funkcjonuje również krajowy rejestr restrukturyzacji zadłużenia (Landelijk Register SchuldsaneringenLRS).

 

Holenderski rejestr upadłości – jak szukać dłużnika?

Wyszukiwanie osób fizycznych możliwe jest według następujących danych:

  • imienia i nazwiska oraz daty urodzenia
  • imienia i nazwiska, kodu pocztowego oraz numeru domu
  • daty urodzenia, kodu pocztowego i numeru domu.

W przypadku spółek i osób prawnych wyszukiwanie jest możliwe według:

  • nazwy podmiotu gospodarczego
  • numeru identyfikacyjnego z rejestru działalności gospodarczej

 

Odpowiedzialność członków zarządu spółki w przypadku bankructwa

Podobnie jak w Polsce, zarząd spółki – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (BV) oraz publicznej spółki akcyjnej (NV) które popadły w kłopoty finansowe i nie są w stanie pokryć kosztów pracowniczych, podatków, wierzytelności, są zobowiązane do jak niezwłocznego złożenia wniosku o upadłość spółki. Brak zgłoszenia może prowadzić do osobistej odpowiedzialności zarządu spółki – prezesa zarządu czy członków zarządu.

 

Upałość w Holandii - Ile trwa postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe w Niderlandach może trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat w zależności od wielkości majątku dłużnika i stopnia skomplikowania spraw prowadzonych przez syndyka.

 
Postępowanie upadłościowe w Holandii - Zgłoszenie wierzytelności - Pomoc prawna

Twój dłużnik z Holandii ogłosił upadłość, nasza kancelaria adwokacka może reprezentować Państwa w postępowaniu upadłościowym, możemy zgłosić wierzytelność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Masz pytania skontaktuj się z nami. Obsługujemy wierzytelności z całej Europy.