Nowe opłaty sądowe od 21-08-2019

Od dzisiaj (21-08-2019) wchodzą nowe, wyższe opłaty sądowe. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych wprowadzono przy okazji nowelizacji procedury cywilnej  (nowelizacja KPC).

Opłaty sądowe w sprawach majątkowych

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20 tys. złotych opłata stosunkowa wyniesie 5 proc., ale nie więcej niż 200 tys. złotych, czyli o 100 tys. zł więcej niż teraz. Mogło być jeszcze więcej, bo pierwotnie rząd chciał by maksymalna opłata wynosiła 500 tys. zł. W sporach poniżej 20 tys. zł opłaty będą wynosić od 30 do 1000 zł - zależnie od wartości sporu. Ponadto opłaty w sprawach o prawa majątkowe to: 

 • 30 zł - od wartość sporu do 500 złotych;
 • 100 zł - w sporach o  ponad 500 złotych do 1 500 złotych;
 • 200 zł - w sporach o ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych;
 • 400 zł - w sporach o ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych;
 • 500 zł - w sporach o  ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych;
 • 750 zł  - w sporach o ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych;
 • 1000 zł - w sporach o  ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych.

Opłata stała w sprawach o prawa niemajątkowe, oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe ma nie być niższa niż 30 zł (tak samo jak obecnie) i nie może być wyższa niż 10 tys. złotych - obecnie górna granica to 5 tys. zł. 

Wzrost opłat sądowych

Wprowadzona nowelizacja oznacza że więcej trzeba będzie zapłacić m.in.:

 • za wnioski o apelacje,
 • zażalenia 
 • założenie księgi wieczystej
 • stwierdzenie nabycia spadku 
 • pozwy o rozwiązanie spółki.

Koszty doręczeń komorniczych

Podwyższenie kosztów sporów sądowych wiązać się będzie także ze zmianami w zakresie doręczeń pism procesowych. Nowelizacja likwiduje tzw. „fikcyjne doręczenie”. Do wczoraj, w przypadku nieudanej próby doręczenia pozwu lub pisma procesowego do pozwanego, wobec braku odbioru listu poleconego i tzw. „dwukrotnego awizowania” korespondencji, pismo takie uważa się za skutecznie doręczone. W nowelizacji jest brak takiego rozwiązania.

W przypadku, w którym pozwany, mimo powtórzenia zawiadomienia nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w inny sposób, powód otrzyma stosowne zawiadomienie wraz z odpisem pisma dla pozwanego. Powód zobowiązany będzie wówczas do doręczenia w krótkim, dwumiesięcznym terminie, odpisu pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Koszt takiego doręczenia wynosił będzie 60 zł. W przypadku gdy dystans do miejsca doręczenia wynosił będzie więcej niż 10 km, komornik doliczy dodatkowe 20 zł.