Wywłaszczenie nieruchomości - Wystąp o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

O zwrot nieruchomości wywłaszczonych nawet przed 20 laty można się ubiegać przez ostatnie 12 miesięcy. Potem nie będzie już takiej możliwości.

 

Wywłaszczenie nieruchomości, zwrot wywłaszczonej nieruchomości

 

Dawni właściciele i ich spadkobiercy od 15 maja 2019 r. mają rok na występowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Później to roszczenie się przedawni. To efekt wejścia w życie nowelizacji z dnia 04.04.2019 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przedawnienie żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która obowiązuje od 14 maja przewiduje „przedawnienie" roszczeń do nieruchomości zabranych przez państwo lub gminy, gdy od wydanej decyzji upłynęło 20 lat.

Artykuł 137 ugn  do wejścia w życie nowej ustawy mówił jedynie, że jeśli państwo lub gmina zabrały nieruchomość na określony cel publiczny, powinny zacząć go realizować w terminie siedmiu lat od daty wywłaszczenia, a zakończyć w ciągu dziesięciu lat. W przypadku braku podjęcia działań w tym okresie, uznaje się nieruchomość za zbędną na cel wywłaszczenia i wolno domagać się jej oddania.

Osoba, która chce ubiegać się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, musi złożyć wniosek w tej sprawie w ciągu roku od daty wejścia w życie ustawy. Wówczas nie będzie się wobec niej brało pod uwagę przesłanki upływu 20 lat.

Czy można odzyskać udział w działce?

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje też, że dawny współwłaściciel oraz jego następcy prawni mogą odzyskać swoją część wywłaszczonej działki. Wniosek o zwrot należy złożyć u starosty.

Nowela mówi, że o zwrot wywłaszczonej nieruchomości będą mogli ubiegać się dawni właściciele (spadkobiercy), którzy stracili nieruchomości w drodze rokowań. Prawo do tej pory miały tylko osoby, którym przymusowo odebrano działki na podstawie decyzji wywłaszczeniowej.

Podstawa prawna: nowela z 4 kwietnia 2019 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 29 kwietnia 2019 r., poz. 801)

Jeżeli Państwo wywłaszczyło ci nieruchomość, nasza kancelaria adwokacka chętnie pomoże ci ją odzyskać. Skontaktuj się z nami.