Odwołanie od decyzji ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) KRUS

Czy warto z ZUS-em walczyć?

Dla nas odpowiedź jest oczywista – tak.

 

Każdy z nas może złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji ZUS czy KRUS (min. Od decyzji w sprawie wysokości emerytury czy renty).

Jaki termin na wniesienie odwołania od decyzji ZUS / KRUS?

Należy pamiętać o miesięcznym terminie wniesienia odwołania od decyzji ubezpieczyciela.   W przypadku gdy odwołanie od decyzji ZUS / KRUS nie zostanie wniesione w terminie (liczy się data stempla pocztowego), odwołanie zostanie odrzucone. W uzasadnionych wypadkach można wnosić o przywrócenie tego terminu.

 

Jaki jest koszt wniesienia odwołania do sądu?

Osoba wnosząca odwołanie od decyzji ZUS nie ma obowiązku wnoszenia żadnej opłaty, jest to zwolnienie ustawowe. Uprzywilejowanie to dotyczy wszystkich osób nie zgadzających się z treścią rozstrzygnięcia ZUS.

Dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika prawnego - adwokata czy radcy prawnego?

Procedury składania odwołania od decyzji ZUS / KRUS nie jest na tyle skomplikowana i trudna, a zarazem zagmatwana, że tylko adwokat specjalizujący się w postępowaniach przeciwko ubezpieczycielom będzie mógł skutecznie przeprowadzić takie postępowanie, bez krzywdy dla klienta.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej Kancelarii adwokackiej w zakresie sporządzania odwołań od wszelkich decyzji ZUS, zastępstwa procesowego przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych.

Nasi prawnicy posiada bogate doświadczenie w sprawach spornych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzimy sprawy przedsiębiorców (firm – działalności gospodarczych, jak i spółek prawa handlowego) i osób fizycznych przeciwko ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) i KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Udzielamy porad prawnych a także reprezentujemy Klientów przed  tymi organami  i przed sądami.

Prowadzimy sprawy między innymi o :

  • emerytury
  • wcześniejsze emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach
  • renty
  • doradzamy w czasie i po kontroli ZUS w przedsiębiorstwie
  • sporządzamy odwołania i reprezentujemy Klientów przed sądami w kwestiach spornych z ZUS i KRUS
  • reprezentujemy Klientów w sprawach o przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania wobec ZUS na członków zarządu spółki
  • przygotowujemy wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości wobec ZUS

Adwokat Ewa Wąsowicz -Kancelaria Adwokacka Wrocław