Zadośćuczynienie dla osób represjonowanych za działalność opozycyjną

 

Zadośćuczynienie dla osób represjonowanych za działalność opozycyjną i niepodległościową w latach 1944 - 1989

Osoby represjonowane za działalność opozycyjną i niepodległościową w latach 1945-1989 oraz ich rodziny mają prawo do dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia. 

Podstawą dochodzenia roszczeń jest ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, zwaną też „Ustawą Lutową”.

Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań dla Represjonowanych / Internowanych

Adwokat pomaga w dochodzeniu roszczeń osób skazanych za działalność przeciwko władzy komunistycznej w latach 1945-1989, a także osób zatrzymanych, tymczasowo aresztowanych oraz internowanych w związku z działalnością opozycyjną i niepodległościową. 

 

Masz pytania?

Adwokat Ewa Wąsowicz chętnie odpowie.