Rozwód we Wrocławiu

Rozwód to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód oprócz owdowienia i unieważnienia małżeństwa jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo.

Sprawy rozwodowe rzutują na przyszłość małżonków i wspólnych dzieci, dotyczą drażliwych, intymnych problemów pomiędzy rozwodnikami dlatego wybierając prawnika, należy wybrać najlepszego.

 

 Rozwód we Wrocławiu

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi sprawy rozwodowe we Wrocławiu i w okolicach, masz pytania dotyczące rozwodu skontaktuj się z adwokatem rozwodowym, wyjaśni spokojnie wszystko.

 


Dwa typy rozwodów i co ze sobą niosą:

  • rozwód z orzekaniem o winie (kończący małżeństwo z winy któregoś z małżonków)– w takim przypadku sąd może zasądzić alimenty od osoby, przez którą ustaje związek małżeński na korzyść poszkodowanej osoby
  • rozwód bez orzekania o winie (za porozumieniem stron) – w tym przypadku małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowych w stosunku do drugiej osoby.

 

Jakie kwestie rozstrzyga Sąd poza rozwodem w postępowaniu rozwodowym?

W trakcie postępowania zajmujemy się również pomocą przy ustaleniu kwestii wynikających z rozwodu, takich jak:

Alimenty

Ustalenie miejsca pobytu dzieci

Ustalenie władzy rodzicielskiej

Ustalenie formy i częstotliwości kontaktów z dziećmi

Podział majątku wspólnego

 


Gdzie składa się pozew o rozwód we Wrocławiu?         

Rozwód w pierwszej instancji orzeka Sąd Okręgowy w okręgu którego małżonkowie zamieszkują lub przynajmniej jedno z nich zamieszkuje.

Sądem właściwym we Wrocławiu  do rozpoznania pozwu rozwodowego jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu XIII Wydział Cywilny-Rodzinny, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław.

 


Jakie czynności adwokat rozwodowy przeprowadzi w Państwa sprawie:Adwokat rozwodowy poprowadzi rozwód we Wrocławiu

– przygotujemy pozew o rozwód bądź odpowiedź na pozew małżonka,
– złożymy dokumenty w sądzie,
– złożymy wniosek o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego i innych,
– przygotujemy Państwa  do każdej kolejnej rozprawy,
– staniemy w obronie Państwa stanowiska w sądzie
– przygotujemy zażalenie lub apelację, jeżeli nie będziesz zgadzać się z jakimś rozstrzygnięciem

 

Jak przebiega współpraca z prawnikiem, jakim jest adwokat od rozwodów?

Sprawy związane z rozwodem obarczone są zazwyczaj dużym ładunkiem emocjonalnym i stronom takiego postępowania trudno odnaleźć się w gąszczu przepisów tak, aby bronić swojego stanowiska. Dlatego w przypadku postępowania sądowego w sprawie o rozwód ważnym jest profesjonalizm i doświadczenie dobrego adwokata. Nasi adwokaci udzielą Państwu kompleksowego wsparcia prawnego ( o ile będzie taka potrzeba również psychologicznego – współpracujemy z psychologiem rodzinnym) tak, by cały proces był jak najmniej uciążliwy. Zapraszam do skorzystania z usług naszej Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu.

Zapraszam do współpracy