Prawo gospodarcze i obsługa przedsiębiorców we Wrocławiu

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi stałą obsługę prawną przedsiębiorców z Wrocławia jak i z całej Polski.

Obsługa prawna skupia się przede wszystkim na zapewnieniu przedsiębiorcom bezpośredniego dostępu do profesjonalnych porad prawnych w bieżącej działalności, konsultowaniu pod względem prawnym zawieranych umów, sporządzaniu umów w obrocie gospodarczym, prowadzeniu windykacji należności, kierowaniu pozwów do sądu o zapłatę za świadczone usługi lub sprzedane towary, odszkodowania i kary umowne, reprezentacji przed sądami w sprawach z powództwa przedsiębiorcy i przeciwko niemu.
Oferowana obsługa prawna obejmuje również zagadnienia z zakresu prawa pracy, a także z ubezpieczeń społecznych. 

 

Usługi prawne dla przedsiębiorców obejmują prowadzenie postępowań przed sądem gospodarczym w zakresie: 

  • zapłaty za sprzedaż towarów, wykonanie usługi

  • odszkodowania za niewykonanie umowy

  • odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy

  • zapłaty kar umownych

  • skargi paulińskiej

Kierujemy naszą ofertę obsługi prawnej nie tylko do przedsiębiorstw, ale także instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, a także klientów indywidualnych, którzy prowadzą działalność wymagającą stałej opieki prawnej (politycy, artyści, naukowcy, dzienikarze).
Pomoc prawna dla firm świadczymy zarówno w siedzibie klienta, jak i bezpośrednio w naszej kancelarii we Wrocławiu. Usługi prawne realizujemy także zdalnie. Obsługujemy podmioty gospodarcze na terenie całego kraju oraz podmioty z zzagranicy.