wysokie odszkodowanie

Jak uzyskać odpowiednio wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za represjonowanie?

Sprawy związane z dowodzeniem przed sądem wysokości kwot adekwatnych do szkód materialnych oraz rozmiaru cierpień fizycznych i psychicznych osób represjonowanych wymagają bogatego doświadczenia i odpowiedniego przygotowania.

Nasza Kancelaria jest w stanie to Państwu zapewnić. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc w tego typu sprawach. Uzyskujemy wysokie odszkodowania dla naszych Klientów, zapewniając wsparcie na wszystkich etapach takiego postępowania.

 

 


WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA - ZAPRASZAM


 

Uprawnionymi do wystąpienia do sądu o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla represjonowanych w czasach PRL są:

  • osoba, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego,

w przypadku śmierci w/w osoby uprawnienie to przechodzi na:

  • małżonka,
  • dzieci,
  • rodziców

Nasza kancelaria reprezentuje klientów z Wrocławia jak i całej Polski, proponujemy następujące usługi w tym zakresie:

  • analiza stanu faktycznego i prawnego,
  • przygotowanie strategii prowadzenia sprawy,
  • redagowanie i składanie pism procesowych,
  • udział w rozprawach (posiedzeniach),
  • ustalenie zasadności składania środków zaskarżenia.

Zapraszam do współpracy

adwokat Ewa Wąsowicz

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu