Ile czasu na odpowiedź na pozew np o alimenty, o rozwód, o zapłatę?

Otrzymałeś z sądu pozew o alimenty, pozew o rozwód, pozew o zapłatę i nie wiesz w jakim terminie wnieść odpowiedź na pozew, czy też sprzeciw od nakazu zapłaty.

 

Kiedy należy wnieść odpowiedź na pozew?

Odpowiedz na pozew należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pozwanemu pozwu. Pozwany może złożyć takie pismo w sądzie na biurze podawczym może również wysłać je pocztą.

W wypadku wysłania pocztą dzień nadania pisma w polskiej placówce pocztowej jest tożsamy z dniem wpłynięcia do sądu.