Komornik Łotwa

Łotwa – Komornik – Postępowanie egzekucyjne

Egzekucja komornicza na Łotwie jest etapem postępowania cywilnego,  egzekucją zajmują się przysięgli komornicy sądowi (Zvērināti tiesu izpildītāji).  Wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy w celu wszczęcia egzekucji zobowiązany jest do złożenia wniosku egzekucyjnego do komornika.       

 

Egzekucja komornicza na Litwie prowadzona jest na podstawie dokumentów:

 

  • wyroki oraz postanowienia sądu
  • orzeczenia sądowe oraz postanowienia
  • postanowienia sądowe zatwierdzające ugodę,
  • orzeczenia wydane przez stałe sądy polubowne,
  • orzeczenia wydane przez sądy zagraniczne w tym europejskie nakazy zapłaty, czy wyroki zaopatrzone w europejskie tytuły egzekucyjne,
  • i inne tytuły.

 

Komornik na Łotwie

 

Komornik łotewski ma prawo prowadzić egzekucję z ruchomości dłużnika – w tym wszelkich składników majątku znajdujących się u osoby trzeciej – oraz rzeczy niematerialnych, względem środków pieniężnych należnych dłużnikowi od innych osób (wynagrodzenia za pracę, świadczeń równoważnych temu wynagrodzeniu, innych dochodów dłużnika, depozytów w instytucjach kredytowych) oraz z  nieruchomości.

 

Nakaz zapłaty na Łotwie – przedawnienie należności

 

Roszczenia stwierdzone orzeczeniem sądu  czyli np. wyrokiem, nakazem zapłaty czy też europejskim nakazem zapłaty przedawniają się 10 lat

 

Pomoc Adwokata przy egzekucji komorniczej na Łotwie

 

Masz nakaz zapłaty lub wyrok? Chcesz skierować sprawę do komornika, a nie wiesz jak?

Adwokat z chęcią pomoże w windykacji należności od dłużnika z Łotwy

Nasza kancelaria adwokacka pomoże Państwu rozwiązać problem, wyjaśnimy wszystkie rozbieżności i pomożemy w skierowaniu sprawy do komornika na Łotwę.

Kancelaria adwokacka adw. Ewy Wąsowicz prowadzi sprawy kompleksowo, serdecznie zapraszamy. Prowadzimy sprawy począwszy od działań windykacyjnych, poprzez postępowania sądowe w Polsce i na Łotwie, oczywiście kierujemy sprawy do egzekucji komorniczej i nadzorujemy ten proces. W przypadku gdy dłużnik ogłosi upadłość również możemy Państwa reprezentować.