kredyty frankowe

Jak unieważnić kredyt we frankach? Pomoc dla frankowiczów w walce z bankiem

Zaciągnąłeś kredyt hipoteczny w walucie obcej np. frankach, euro, jenach i innych?

Sprawdź czy nie podpisałeś z bankiem umowy kredytowej z niedozwolonymi  postanowieniami tzw. klauzulami abuzywnymi. Na pewno banki same nie oddadzą ci pieniędzy, najczęściej sprawiedliwości należy dochodzić przed sądem. Z uwagi na poziom skomplikowania omawianych umów warto skorzystać w tym zakresie z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Adwokat z Wrocławia pomoże Frankowiczom

 Nasza kancelaria prowadzi sprawy o tzw. odfrankowienie kredytu, bądź całkowite unieważnienie umowy, jak również o zwrot niesłusznie pobranych należności.  Prowadzimy również sprawy związane ze zwrotem nienależnie pobranych opłat tytułem  tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Co możemy uzyskać od banku?

 • Zwrot nadpłaconych rat kredytowych,
 • Obniżenie salda kredytu pozostającego do spłaty
 • Uniezależnienie wysokości spłacanych rat w przyszłości od kursu walut obcych
 • Całkowite lub częściowe unieważnienie umowy kredytowej
 • Odzyskanie dodatkowych opłat tzw. Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
 • Unieważnienie podpisanych aneksów do umów oraz odzyskanie pobranych za to prowizji

Pomoc Frankowiczom - Nasi prawnicy specjalizujący się w sprawach związanych z kredytami walutowymi (frankowymi) proponują Państwu m.in.:

 • kompleksową analizę umowy kredytowej
 • porady prawne
 • pomoc w sporządzeniu dokumentów w postępowaniu reklamacyjnym do banku i w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym
 • przeprowadzenie postępowania o zawezwania do próby ugodowej
 • reprezentację w postępowaniu sądowym (pozew przeciwko bankowi)

Termin Przedawnienia dla Frankowiczów

Co do zasady, przyjmuje się, że chodzi tutaj o 10-letni termin przedawnienia. Czyli dochodzimy roszczeń z ostatnich 10 lat, nawet gdy umowa została zawarta wcześniej.

Przerwanie Biegu Przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia skutkuje tym, że termin ten biegnie na nowo, a zatem konsument zyskuje kolejne 10 lat na dochodzenie swych roszczeń. Można to uzyskać niskim kosztem poprzez postępowanie o zawezwanie do próby ugodowej.

Do jakiego sądu wnieść sprawę przeciwko bankowi?

Kon­su­ment zawierając umo­wę z ban­kiem  który stosował klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne, chce zakwe­stio­no­wać te posta­no­wie­nia umow­ne, powi­nien wnieść powódz­two do sądu cywil­ne­go, który dokonuje kon­tro­li incy­den­tal­nej i roz­strzy­gnie o indy­wi­du­al­nych rosz­cze­niach klien­ta ban­ku, co umożliwi np. otrzy­ma­nie przez nie­go zwro­tu świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go od ban­ku sto­su­ją­ce­go klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne.

Skontaktuj się z naszą kancelarią

Jeżeli mają Państwo kredyt we frankach lub innej walucie i chcecie zbadać możliwości odfrankowienia takiego kredytu skontaktujcie się z naszą kancelarią. Każdą sprawę ocenimy indywidualnie na podstawie analizy dokumentów. Nasza kancelaria adwokacka znajduje się we Wrocławiu, ale obsługujemy klientów z całej Polski.

Banki które oferowały umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego - indeksowanego oraz denominowanego do kursu CHF, EURO i innych walut:

 • Alior Bank
 • Bank BPH
 • BNP Paribas
 • Bank BGŻ BNP Paribas
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Bank Handlowy w Warszawie (Citi)
 • Bank Millennium
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Pekao S.A. (UniCredit)
 • Bank Zachodni WBK
 • Credit Agricole Bank Polska
 • Deutsche Bank Polska
 • DNB Bank Polska
 • Euro Bank
 • Getin Noble Bank
 • GE MONEY (przejęte przez BPH)
 • ING Bank Śląski
 • Kredyt Bank (przejęte przez BZ WBK)
 • Lukas Bank (przejęte przez Credit Agricole)
 • mBank
 • Multibank (przejęte przez mBank)
 • Nordea (przejęte przez PKO BP)
 • Pekao Bank Hipoteczny
 • PKO Bank Polski
 • Polbank EFG (przejęte przez Raiffaisen)
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Santander Consumer Bank
 • Svenska Handelsbanken

 

W walce z bankiem nie stoisz na przegranej pozycji!