Umowy - analiza, zawieranie, wykonanie, odstąpienie od umowy

Czy za nienależyte wykonanie umowy należy się nam odszkodowanie?

Umowy zawieramy niemal na każdym kroku. Najczęściej są to umowy sprzedaży lub umowy na wykonanie konkretnej usługi. Przykładami tych drugich są choćby wizyta u fryzjera, zlecenie położenia w domu glazury lub paneli, zamówienie posiłku w restauracji, korepetycje z języka, umycie samochodu. Przykłady można mnożyć. Zlecenie każdej usługi oznacza zawarcie umowy, przez co wykonawca jest zobligowany do jej należytego i starannego wykonania, a strona zamawiająca do zapłaty za efekt. I to jest bardzo istotne – płacimy za efekt, czyli musimy być z efektu zadowoleni. Jeśli nie jesteśmy, to możemy domagać się obniżenia lub zwrotu kosztów, naprawienia błędu, ale także odszkodowania.

Umowa - jak ją przygotować? Co musi zawierać? Jak można odstąpić od umowy? Dobrze ją przealizuj aby dobrze Ciebie zabezpieczyła.

O pomoc w jego uzyskaniu warto zgłosić się do kancelarii adwokackiej, która się w tym specjalizuje. Umowy zawiera się najczęściej ustnie, ale w przypadku szerszego zakresu współpracy warto doprecyzować umowę na piśmie. Nasza kancelaria oczywiście może pomóc przygotować umowę pisemną, aby zabezpieczyć Państwa jak najlepiej.

Jakie sytuacje mogą nas spotkać przy zawieraniu umów?

 Wyobraźmy sobie kilka przykładów.

  • Idziemy do fryzjera na farbowanie włosów i po zabiegu, kolor znacznie odbiega od tego na zdjęciu, na jaki się umawialiśmy z usługodawcą, czyli fryzjerem
  • Zlecamy położenie glazury w łazience, ale po wykonanej pracy widzimy, że płytki położono krzywo i niechlujnie
  • Zamawiamy obraz na rocznicę ślubu rodziców. Uroczystość się zbliża, a po obrazie ani śladu, a artysta nas zbywa.
  • Stomatolog, do którego zgłaszamy się z bolącym zębem, rozwierca nam ząb obok, pozostawiając ten bolący niezaleczony.
  • Zamawiamy wegetariański catering, a przyjeżdżają do nas dania mięsne.

W każdym z takich przypadków przysługuje nam prawo do naprawienia wady. Gwarantuje nam to kodeks cywilny, a konkretnie przepisy mówiące o rękojmi za wady. Rękojmia dotyczy zarówno umów sprzedaży, jak i umów wykonania usługi. Kolejny przepis kodeksu cywilnego mówi, wprost, że dłużnik (czyli wykonawca) „obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania…” W każdym z powyższych przykładów możemy zgłosić się do wykonawcy lub sprzedawcy z odpowiednim roszczeniem.

 

A jeśli przedsiębiorca nie naprawi błędu?

 

Może się oczywiście zdarzyć tak, że przedsiębiorca nie naprawi swojej pomyłki, nie przyzna się do niej, w ogóle nie będzie się do niej poczuwał. Wówczas z pomocą może przyjść nam adwokat. Dobry prawnik pomoże nie tylko w odzyskaniu pieniędzy lub uzyskania pożądanego efektu dzieła, ale może dla nas wywalczyć odpowiednie odszkodowanie.

Gdy przypatrzymy się powyższym sytuacjom lub wyobrazimy sobie dowolną inną, w której z usługi nie jesteśmy zadowoleni lub nie została ona w ogóle wykonana, to od razu łatwo zauważymy, że na czyimś brakoróbstwie lub niestaranności tracimy podwójnie. Krzywo położona glazura wymaga zatrudnienia kolejnego fachowca, często brania dodatkowych dni urlopu, a także zwyczajnych niedogodności związanych z wyłączoną z użytku łazienką.

Farbę w złym kolorze na włosach nie tak łatwo zdjąć, może to, bowiem skutkować zniszczeniem włosów.

Dlatego tez oprócz oczywistego obowiązku naprawienia błędu lub zwrotu poniesionych przez nas kosztów, często przysługuje nam prawo do odszkodowania za stracony czas lub inne skutki błędu wykonawcy usługi. Adwokat zajmujący się odszkodowaniami napisze w naszym imieniu wezwanie do zwrotu mierzalnych kosztów, które ponieśliśmy z tytułu czyjegoś niechlujstwa lub niekompetencji, a następnie pomoże nam odzyskać pieniądze na drodze polubownej lub sądowej.

Czy warto walczyć o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nienależycie wykonaną umowę?

 

Zawsze warto walczyć o swoje prawa, zarówno po to, aby uzyskać faktyczną rekompensatę, ale także, aby pokazać nieuczciwym lub niekompetentnym przedsiębiorcom, że nie są bezkarni w swym działaniu. Czasami wystarczy pismo sporządzone przez dobrego adwokata od spraw odszkodowawczych, abyśmy uzyskali swoje pieniądze. W innych przypadkach sprawa trafi do sądu, a trzeba wiedzieć, że skuteczność egzekwowania tego rodzaju należności jest naprawdę wysoka. Zawsze opłaca się zwracać do profesjonalisty, który czasu nie cofnie, ale sprawi, że nasza szkoda nie pozostanie bez zadośćuczynienia.

W kolejnym artykule postaram się przedstawić interesujący i bardzo ważny temat jakim jest umowa o roboty budowlane, jak zawrzeć taką umowę? Jak zabezpieczyć inwestora w umowie o roboty budowlane? Opiszę również kwestie zw. z odstąpieniem od takiej umowy oraz wyjaśnię na czym polega tzw. wykonanie zastępcze.

Zapraszam do współpracy

Adwokat Ewa Wąsowicz