europejski tytuł egzekucyjny

Europejski Tytuł Egzekucyjny - Czym jest?

Europejski tytuł egzekucyjny w skrócie ETE

został ustanowiony na potrzeby roszczeń bezspornych o charakterze transgranicznym. Jego uzyskanie umożliwia wykonanie orzeczenia na terenie każdego kraju będącego członkiem Unii Europejskiej (poza Danią). Nie wymaga to prowadzenia żadnego postępowania w sprawie danego orzeczenia.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy usługi w zakresie obsługi roszczeń transgranicznych – pisania pozwów, dochodzenia wykonania za granicą orzeczeń wydanych na terenie różnych krajów wspólnoty- kierowania do egzekucji komorniczych orzeczeń, które posiadają zaświadczenie ETE na terenie Polski i innych krajów.

Obsługujemy klientów z Wrocławia, jak i całej Polski.

Europejski tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych wprowadzony został Rozporządzeniem nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego.

Rozporządzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które może być nadane zaświadczenie ETE są m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sądem w toku postępowania, zawarte w postępowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sąd.

Wyrok, orzeczenie sądowe, ugoda oraz inny dokument urzędowy, któremu nadano zaświadczenie ETE podlega wykonaniu w innych Państwach członkowskich, bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się jego wykonalności przez dłużnika i osoby trzecie. W części krajów Europejskich przed wszczęciem egzekucji należy uzyskać tzw. Klauzulę nakazową.

Terytorialny zakres zastosowania ETE:

W oparciu o uzyskane wyroki, zaopatrzone w zaświadczenie europejski tytuł egzekucyjny (ETE) możemy prowadzić egzekucję należności w następujących krajach:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Irlandia.

Jakie dokumenty umożliwiają wszczęcie egzekucji komorniczej zagranicą?

  • odpis wyroku, orzeczenia spełniający warunki konieczne dla stwierdzenia jego autentyczności,
  • odpis zaświadczenia ETE spełniający warunki konieczne dla stwierdzenia jego autentyczności,
  • tłumaczenie wyroku wraz z ETE na język urzędowy Państwa wykonania.

 

Europejski tytuł egzekucyjny (ETE) nie jest europejskim nakazem zapłaty (ENZ)

- obsługujemy oba postępowania, masz pytania skontaktuj się z nami.

 

 

Należy pamiętać

Samo uzyskanie europejskiego tytułu egzekucyjnego czy też europejskiego nakazu zapłaty może nie przynieść zamierzonego skutku tj. odzyskania należności. Postępowanie egzekucyjne na rynku międzynarodowym jest najtrudniejszą kwestią windykacji należności zagranicznych, bo w każdym Państwie jest inna. Nasi adwokaci poprowadzi Państwu sprawę od początku do końca, od uzyskania wyroku wraz z europejską klauzulą wykonalności lub europejski nakaz zapłaty. Uzyskamy klauzule nakazowe w całej Unii Europejskiej. Nasi adwokaci biznesowi dołożą wszelkich starań aby nadzorować proces egzekucji komorniczej zagranicą. Obsługujemy w tym zekresie wiele firm.

Zapraszam do współpracy z naszą kancelarią.

adwokat wrocław