Nowy Sącz - Represje komunistyczne - Unieważnienie wyroku komunistycznego

Unieważnienie komunistycznych orzeczeń - Nowy Sącz - Kraków

Po raz kolejny z sukcesem udało nam się unieważnić wyrok  Sądu Wojewódzkiego w Krakowie na sesji  wyjazdowej w Nowym Sączu z dnia 11 maja 1956 r., sygn. akt IV.a.K.38/56 wydanym wobec osóby represjonowanej za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Wyrok dotyczył jednego z ostatnich Niezłomnych Małopolski z Lasu Krzeminy spod Przehyby ponad Szczawnicą.

 


Unieważnienie komunistycznych orzeczeń

 

Unieważnienie komunistycznego orzerzeczenia Sądu prowadzi do możliwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za represje komunistyczne.

Osoby, które aktywnie przeciwstawiały się reżimowi komunistycznemu, walczyły o niepodległość Polski i zostały osadzone w więzieniach mają prawo uzyskać należną rekompensatę finansową. W latach 1944-1989 wiele osób poddano represjom, takim jak internowanie, przedłużenie służby wojskowej czy nawet pozbawienie wolności, wielu też zostało zamordowanych.

 

Odszkodowanie za represje komunistyczne - pomoc prawna

 

 Byłeś represjonowany? Ktoś z twojej rodziny przeżył represje komunistyczne? A może ktoś ze znajomych nie otrzymał jeszcze zadośćuczynienia i odszkodowania za doznane represje stalinowskie?

Skontaktuj się ze mną, Prowadzę sprawy w całej Polsce, między innymi we Wrocławiu, Warszawie, Nowym Sączy czy też w Krakowie i w wielu innych miejscowościach.

Z chęcią pomogę uzyskać należne odszkodowanie za represje.

Tel. (+48) 726 670 454 (obsługuję również klientów z zagranicy)

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Unieważnienie wyroku komunistycznego - Postanowienie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

 

Poniżej przedstawiam postanowienie sądu w sprawie żołnierza wyklętego.

 


Sygn. akt II Ko 120/21         

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 22 lutego 2022 r.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, II Wydział Karny w składzie:              

Przewodniczący: Sędzia SO RW

Protokolant:  staż. MK                        

przy udziale Prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej – Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie MN

po rozpoznaniu sprawy JO

skazanego za przestępstwa z art. 4 § 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. R. P. z 1946 r., Nr 30, poz. 192 z późn. zm.) i in.        

z wniosku  AZ córki JO o stwierdzenie nieważności:

  • wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krakowie na sesji wyjazdowej w Nowym Sączu z dnia 11 maja 1956 r., sygn. akt IV.a.K.38/56 w części skazującej JO;
  • wyroku Sądu Najwyższego Izby Karnej z dnia 7 września 1956 r., sygn. akt. IV.K.481/56 w części utrzymującej w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w Krakowie na sesji wyjazdowej w Nowym Sączu z dnia 11 maja 1956 r., sygn. akt IV.a.K.38/56 co do oskarżonego JO  i wymierzającej mu nową karę łączną;
  • wyroku Sądu Najwyższego Izby Karnej z dnia 11 listopada 1957 r., sygn. akt IV.K. 650/57 w części utrzymującej w mocy zaskarżony wyrok w stosunku do JO  i wymierzającej mu nową karę łączną.

na podstawie art. 1 ust. 1 i 2, art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 2099) oraz art. 17 § 1 pkt 11 kpk w zw. z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

postanawia

  • stwierdzić nieważność wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krakowie na sesji wyjazdowej w Nowym Sączu z dnia 11 maja 1956 r., sygn. akt IV.a.K.38/56 w części skazującej JO;
  • umorzyć postępowanie w odniesieniu do wyroku Sądu Najwyższego Izby Karnej z dnia 7 września 1956 r., sygn. akt IV.K.481/56 i wyroku Sądu Najwyższego Izby Karnej z dnia 11 listopada 1957 r., sygn. akt IV.K 650/57;
  • kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa;
  • zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawczyni AZ kwotę 288 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.